Ilegger alle tilreisende hjemmekarantene

Longyearbyen lokalstyre (LL) besluttet i kveld at alle som ankommer Longyearbyen fra fastlandet ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

Administrasjonsutvalget vedtok i kveld at alle tilreisende, også fra fastlandsnorge, skal ilegges 14 dagers hjemmekarantene ved ankomst til Longyearbyen.
Publisert

Det kommer frem i en pressemelding sendt ut av LL tirsdag kveld.

– Dette er et svært inngripende tiltak for dem som blir omfattet, både for enkeltmenneske og næringslivet. Hensynet til å forebygge og begrense smitte av koronavirus til Svalbard og beskytte sårbare grupper må likevel veie tyngre i denne perioden, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Vedtaket ble fattet av administrasjonsutvalget i kveld, som hadde møte klokken 21. Det er gjort med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for Svalbard, og i samråd med smittevernlegen for Longyearbyen sykehus.

Inngripende og alvorlig

Smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus, Knut Selmer, skriver i en uttalelse på vegne av sykehuset at han anbefaler at LL lager et vedtak gjeldende for reisende til Svalbard lufthavn.

– Fordeler og ulemper er vurdert av smittevernlegen i dialog med sysselmann og LL. Vi har per i dag ingen påvist syke av koronavirus på Svalbard. Samfunnet er likevel svært sårbart dersom sykdom skulle oppstå her. Tiltaket er inngripende og alvorlig, ikke minst for fastboende her. Vurderingen fra et smittevernsynspunkt er viktig og vil kunne redde liv. Vedtaket gjør unntak for samfunnskritisk nøkkelpersonell, skriver Selmer.

Les mer: Anbefaler ytterligere restriksjoner

Tilbakevirkende kraft

Vedtaket gjelder fra 18. mars klokken 06 til 27. mars klokken 18. Det vil ha tilbakevirkende kraft til 13. mars klokken 06.

– Det innebærer at dem som kommer, eller har kommet til Longyearbyen i denne perioden, skal i hjemmekarantene, sier Olsen.

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing for koronavirus og gis derfor fritak fra dette vedtaket. Det kan også gis unntak for personer som allerede har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge. Dette skal skje etter dialog og godkjenning av smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus, heter det i pressemeldingen.

Vil få samfunnet tilbake i drift

Bakgrunnen for vedtaket er at Longyearbyen er i en særskilt sårbar situasjon i forhold til smitte, med svært begrenset tilgang på helsehjelp.

Les også: Stopper hjemreisende til Svalbard

– Videre er det ønskelig å få samfunnet tilbake i drift så raskt som mulig. Ved å sette alle reisende fra fastlandet i karantene og på den måten hindre smitte, håper vi at samfunnet kan komme tilbake i vanlig drift raskere, sier lokalstyrelederen.

Karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende oppholder, eller har oppholdt seg, sammen med i Longyearbyen. Transittopphold på lufthavn regnes ikke som opphold i området. Reisende som ankommer Svalbard lufthavn, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt oppholdssted. Offentlig transport skal unngås.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet. Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene frem til avreise.

Powered by Labrador CMS