Se stort bildegalleri:

Foran skjema i Svea

Hæhre avsluttet nylig sine arbeider i Svea. Veistrekningen Svea-Nord gruva til Svea sentrum er ferdigstilt og tilbakeført til naturen.

Publisert

Arbeidet har bestått i å fjerne all infrastruktur og slette spor etter aktiviteten som har vært i gruvesamfunnet. Det meste skal tilbakeføres til naturen etter nesten hundre års kullproduksjon. Det er Miljøprosjektets fase 2 A som nå står klart.

– Totalt er det fjernet om lag 6 kilometer med vei på Høganäsbreen og langs strandkanten. Det er flyttet over 600.000 kubikkmeter masser med dumpere. I tillegg er det flyttet betydelige mengder med bulldoser i forbindelse med terrengarrondering på Lundsletta og langs Strandveien, uttaler prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske på deres nettside.

God framdrift

Arbeidet med fase 2A startet i januar 2020. Ifølge opprinnelig framdriftsplan skulle entreprenør ferdigstille 95 prosent av kontraktsarbeidene i år. Så langt har de ferdigstilt cirka 99 prosent av arbeidet.

– Hæhre har levert før tiden og i henhold til kravene vi har satt. Dessuten har vi ikke registrert noen alvorlige hendelser eller personskader, noe vi er svært fornøyde med, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Tett dialog

Sysselmannen er også godt fornøyd med resultatet av de arbeidene som er gjort både i Svea Nord og i områdene fra planet og ned til Strandveien.

– Vi vil presisere viktigheten av det tette samarbeidet som har vært hele veien i oppryddingsfasen, både mellom Store Norske og Sysselmannen, men også det å være tett på og ha dialog med entreprenør og Store Norske sine fagfolk. Dette gir gode resultater sier Martine Løvold, spesialrådgiver hos Sysselmannen.

Gir rom for mer aktivitet

Fremdriften i miljøprosjektet Svea og Lunckefjell går som planlagt, og siden Hæhre ferdigstiller Svea fase 2A tidligere enn planlagt, gir det selskapet rom for større aktivitet i 2021.

Les også: Svearydding reduseres med 300 millioner.

– Dette kan igjen gi kortere byggetid for hele Miljøprosjektet. Vi er så langt godt fornøyde med at vi i tett samarbeid med våre eiere, Sysselmannen og entreprenør leverer innenfor de økonomiske rammene gitt av Stortinget, sier Ertsaas.

Powered by Labrador CMS