Forlenger karantenebestemmelsene ytterligere

Sysselmannen har i dag vedtatt å forlenge 14-dagers karantene til 18. mai klokken 18.00.

Sysselmann Kjerstin Askholt.
Sysselmann Kjerstin Askholt.
Publisert

Karanteneplikten kan bli forlenget etter dette hvis nødvendig.

– Årsaken til at vi ikke vil oppheve karantenevedtaket, er at det fortsatt pågår arbeid for å håndtere et eventuelt utbrudd av smitte med koronavirus på Svalbard. Et smitteutbrudd vil kunne skape utfordringer for beredskapen. Første prioritet nå er å planlegge for en gradvis gjenåpning av lokalsamfunnet og sikre at dette skjer på en smittevernfaglig trygg måte i tråd med nasjonale retningslinjer, forskrifter og råd, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Jobbes med turisme

Beslutningen er gjort i samråd med sentrale myndigheter, smittevernlegen og Longyearbyen lokalstyre.

Askholt forteller også at de får flere henvendelser angående norske turister, og om de får reise til Svalbard i sommer. Det er et av områdene det skal arbeides med fremover.

– Foreløpig er vi ikke klare til å åpne karanteneregimet opp for tilreisende. Først må det i tillegg til rutiner for testing og evakuering av pasienter, være laget planer for hvordan reiselivet kan gjenåpnes smittevernforsvarlig, samt retningslinjer og veiledere for hvordan reiselivet skal fungere i praksis. Her må bransjen også være med å ta ansvar for å utarbeide disse retningslinjene. Vi er i dialog med næringen om dette. Det vil uansett ikke være snakk om full åpning, men en gradvis åpning og «ny normalitet» til koronapandemien er over, sier hun.

Arbeidsutvalg

Det skal også nedsettes et eget arbeidsutvalg som skal vurdere og komme med forslag til tiltak og smittevernhensyn med tanke på hvordan næringsliv og reiseliv på Svalbard kan gjenåpnes. Disse forslagene skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Representanter fra sentrale og lokale myndigheter og aktører, som Visit Svalbard og næringlivsforeningen vil utgjøre arbeidsutvalget.

– Sysselmannen har stor forståelse for at reiselivsnæringen og næringslivet for øvrig på Svalbard er i en svært vanskelig situasjon og ønsker å åpne opp for tilreisende så snart som mulig. Vi formidler disse synspunktene til sentrale myndigheter. Det er imidlertid viktig å understreke at jobb nummer én er å hindre og begrense smitte og beskytte befolkningen. Liv og helse kommer alltid først, understreker Askholt.

Må følge strategi

På spørsmål om de ikke har hatt god nok tid til å lage planer og rutiner for åpning, er Askholt klar på at lokale planer må lages ut fra sentrale retningslinjer.

– Det er kun innenfor de rammene vi kan operere – vi kan ikke lage lokale planer frikoblet fra regjeringens strategi. Den blir justert allerede til uken, og deretter vil vi umiddelbart innkalle til et møte med arbeidsutvalget som får spille inn direkte herfra om hvordan vi mener ting kan gjøres på Svalbard, sier hun.

Askholt presiserer at «lokal gjenåpning» og «åpning av karantenebestemmelsene for tilreisende» er to vidt forskjellige ting.

– Vi er smittefrie på grunn av de strenge karantenebestemmelsene. Det gir oss mulighet til å åpne litt mer, og være litt mer fleksible. Jeg har ingen innvendinger mot det, så lenge det er gjort ut fra de sentrale retningslinjene. Det er én plan som gjelder – og det er regjeringen sin, sier hun.

– Vil det si at det nå jobbes mer mot en åpning av svalbardsamfunnet?

– Dette har Longyearbyen lokalstyre ansvaret for i samråd med smittevernoverlegen, og fremover vil LL, i samarbeid med smittevernlege Knut Selmer, lage planer for åpning av skolen og hvordan markeringen av 17. mai kan gjennomføres. Men vi jobber generelt hardt med å se på hva som er mulig i et kort, mellomlangt og langt perspektiv. Vår jobb nå er å tilrettelegge for arbeidsutvalget, og sørge for at lokale meninger og argumenter når sentrale myndigheter. Dette blir et veldig viktig arbeid hvor jeg håper alle vil bidra. Sett bort fra det ønsker jeg ikke å skape noen forventninger nå som kanskje ikke kan innfris, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Powered by Labrador CMS