Krisehjelp også til forskningen

Det er ikke bare turist- og næringsvirksomheten som er rammet av koronapandemien. Forskningsaktiviteten lider og nå utvider Forskningsrådet støtten.

Krisehjelp: Forskningsrådet gir 2,5 millioner til forskningsprosjekter i Ny-Ålesund.
Publisert

Grunnet reiserestriksjoner er Svalbard i praksis stengt for utenlandske forskere. Andelen forskere som er til stede i Ny-Ålesund er drastisk redusert og inntektene til Kings Bay AS, som tilbyr forskningsinfrastruktur, er tilsvarende redusert.

Da Norge stengte ned i mars i fjor ble det bom stopp i forskningsaktiviteten på Svalbard. Norges forskningsråd laget en støtteordning som gjorde det mulig for forskere å komme seg til Ny-Ålesund for å gjennomføre planlagte feltarbeid. Forskere kunne søke om midler som dekket ekstrakostnader knyttet til korona, blant annet karanteneopphold og dyrere døgnpris i Ny-Ålesund som følge av strengere renhold.

2,5 millioner kroner

– I løpet av noen uker i fjor sommer hadde vi fordelt 1 million kroner i krisehjelp for Svalbardforskningen, 16 prosjekt fikk ekstrastøtte slik at viktig feltarbeid kunne gjennomføres. En ordning som ble veldig godt mottatt i en ellers dyster periode, sier seniorrådgiver Helén Johanne Andersen i Forskningsrådet.

– Vi gjentar fjorårets suksess og lyser igjen ut penger som skal brukes til forskningsopphold på Svalbard, potten er imidlertid økt til 2,5 millioner kroner. Hver søknad kan støttes med inntil 500.000 kroner som kan dekke reise til og opphold på Svalbard, men også driftskostnader til selve gjennomføringen av prosjektet, sier hun.

I denne utlysningen prioriteres prosjekt som bidrar til å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. I Ny-Ålesund ligger marinlaboratoriet i umiddelbar nærhet til Kongsfjorden, denne beliggenheten er en viktig premiss for å gjennomføre eksperiment og analyser av blant annet marin økologi, biokjemi, marin geologi, oseanografi og isfysikk.

– Med denne utlysningen ønsker vi nettopp å støtte opp om bruken av eksisterende forskningsinfrastruktur som marinlaboratoriet er et godt eksempel på, sier Andersen.

Også polarforskningen lider av pandemien

I et normalår er det full aktivitet i Ny-Ålesund forskningsstasjon og i 2019 hadde Kings Bay AS over 15.000 forskerdøgn. Til sammenlikning var det i overkant av 8 000 i 2020. Det er en alvorlig situasjon for Kings Bays økonomi, og viktig naturvitenskapelig forskning står i fare for å ikke bli gjennomført.

– Det unike med Ny-Ålesund forskningsstasjon er at forskere møtes på et avgrenset område hvor de deler bruk av ulike laboratorier, marint og terrestrisk, de deler bruk av båt og utstyr for å gjennomføre arbeidet sitt. Dessuten spiser de måltidene sammen og er låst til den samme dags- og døgnrytmen. Det gjør at samarbeid, informasjonsutveksling og bedre koordinering oppstår ved at en gjeng forskere er samlet på et sted over tid. Det er dette samholdet eller samarbeidet vi ser forsvinner ved at reiserestriksjoner opprettholdes og at det rett og slett, totalt sett, blir for dyrt å komme seg til Svalbard og i dette tilfellet Ny-Ålesund, sier Helén Johanne Andersen.

– Dersom denne, relativt sett, beskjedne summen på 2,5 millioner kroner kan fungere som en katalysator for gjennomføringen av prosjekt-, og feltarbeid på Svalbard det ellers ikke ville blitt noe av, er vi godt fornøyd. Vi har allerede delt ut noe av disse pengene og vi har noen søknader til vurdering, men det er fortsatt penger igjen og jeg håper å få dele ut hele summen før sommerferien begynner, sier hun.

Powered by Labrador CMS