Svalbards rike miljøminner

Et nytt forskningsprosjekt med søkelys på historier om forandringer på Svalbard.Forskning: Mennesker med lang fartstid på Svalbard kunne gi verdifulle bidrag til kunnskapen om landskapet de har reist i og opplevd så mange ganger.
Publisert

Read the English version here.

Svalbardmiljøet er kjært for mange. Fastboende, guider, besøkende, jegere, fangstmenn og mange andre vet mye om øygruppa der de har reist, observert og erfart ulike sesonger og værforhold. De har sett fra år til år hvordan dyrene migrerer og fuglefjellene fylles av liv og fugleskrik. Disse observasjonene er unike, og en viktig ressurs! Forskere har gjennom tiår samlet vitenskapelige data på forandringene i miljøet over tid, men det kan være vanskelig for dem å ha samme tilstedeværelse.

Se for deg hvis vi kunne kombinere den erfaringsbaserte kunnskapen med vitenskapelig kunnskap, og koble sammen det vi vet fra langtidsovervåkning med kunnskapen som har kommet gjennom førstehåndserfaringer med Svalbardmiljøet. Slik erfaringsbasert kunnskap er uten grenser! For eksempel vil mennesker med lang fartstid på Svalbard kunne gi verdifulle bidrag til kunnskapen om landskapet de har reist i og opplevd så mange ganger. På samme måte vil de som jakter, ser på fugl, seiler, går tur eller bare tilbringer tid ute, ha et tett bånd til «det som er der ute» og innehar en finjustert forståelse av stedet de besøker. For eksempel kan turguider fortelle verdifulle historier om de dynamiske økosystemene på Svalbard. Andre som kommer tilbake til øygruppa år etter år husker steder, prosesser og hendelser, og vil kunne se endringer eller stabilitet. Vi tror at denne erfaringsbaserte kunnskapen er av stor verdi og viktighet, både for Svalbard og det internasjonale samfunnet.

SVALUR er akronymet for et nytt prosjekt med det umulig lange, offisielle navnet «Understandig Resilience and Long-Term Environmental Change in the High Arctic: Narrative-Based Analyses from Svalbard». Målet er å dokumentere personlige observasjoner, historier og minner for å kunne koble dette til vitenskapelig data, og på denne måten ta være på vår felles hukommelse om forandringer som finner sted på Svalbard. Vi vil også bruke kilder som offentlige og private arkiv, bilder, videoer, hyttebøker, stedsnavn og lignende. Ved å koble sammen disse kunnskapssystemene kan vi se etter sammenhenger, overlapp og kunnskapshull. Vi tror at dette vil hjelpe oss med å finne svar på hvordan Svalbardmiljøet forandrer seg, og hva det betyr for de som er tilknyttet øygruppa.

SVALUR (som betyr både «kald» og «kul» på Islandsk) er et prosjekt finansiert av BELMONT Forum, og varer til 2023. På prosjektet jobber det et internasjonalt og tverrfaglig team bestående av forskere fra 8 institusjoner i 5 land.

I oktober vil noen medlemmer av SVALUR-teamet endelig få muligheten til å reise opp til Longyearbyen, og det vil være mange muligheter for å møte oss der. En viktig del av SVALUR er en nettbasert undersøkelse hvor dere kan registrere observerte endringer i Svalbardmiljøet på norsk, engelsk eller russisk. Det vil bli arrangert to workshops på biblioteket for å gjøre kartleggingen sosial og morsom for de som deltar. Vi ønsker også å lære om Svalbardmiljøet gjennom organiserte diskusjoner i kirka. Sammen med andre partnere, som SIOS og SSSI, ønsker vi å gjøre perspektivet bredere når det kommer til miljøovervåkning og vitenskapelig kunnskap, og dens relevans for menneskers liv. Vår plan er å nå ut til alle samfunnene på Svalbard, inkludert Barentsburg, og utvikle et attraktivt og gratis nettbasert verktøy som kan brukes for å støtte Svalbards samlede miljøkunnskap. Det er fremdeles en lang vei å gå, og vi ser frem til å gjøre dette sammen med institusjoner og individer både på og utenfor Svalbard som deler vår lidenskap for et miljø som vi verdsetter høyt. Følg med!

Zdenka Sokolíčková, Esteban Ramirez, Maarten Loonen, Annette Scheepstra (University of Groningen, the Netherlands); Jasmine Zhang, René van der Wal, Annette Löf, Lars Hallgren (Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden); Vera Hausner, Ann Lennert, Linn Bruholt (UiT The Arctic University of Norway); Astrid Ogilvie, Martin Miles (University of Colorado, USA); Virve Ravolainen (Norwegian Polar Institute); Rasmus Kløcker Larsen (Stockholm Environment Institute, Sweden); Steven Hartman (University of Iceland); Sam Saville (University of Cambridge, UK)

Powered by Labrador CMS