Stor heder til Svalbard-elever

Marte Nilssen Alexandersen og Liv-Anna Ringheim ved Longyearbyen skole fikk tredjeplass i Holbergprisen i skolen.

Publisert

Elevene fikk det for prosjektet «Svalbard, i skjæringspunktet mellom øst og vest». Her ser elevene nærmere på norsk-russiske relasjoner ved å både sammenligne forholdet mellom Norge og Russland og ved å se på forbindelsene mellom lokalsamfunnene i Longyearbyen og i Barentsburg.

Juryen skriver: Forskningsrapporten ser nærmere på norsk/russiske forhold på makro og mikronivå ved å sammenlikne forholdene mellom Norge og Russland og relasjonene mellom lokalsamfunnene Longyearbyen og Barentsburg på Svalbard. Elvene har funnet at det store forskjeller mellom ulike nivåene og får fem hvordan dens storpolitiske dimensjoner kommer i bakgrunnen når mennesker med ulik bakgrunn lever sammen. Forskningen er svært bredt metodisk anlagt og det er verdifullt at ulike forskningsmetoder er brukt. Elvene har gjort et svært godt arbeid med å skaffe ulike informanter på tvers av språklige barrierer og løfte frem informantene sine stemmer. Innenfor det polarhistoriske forskningsfeltet tilbyr prosjektet en spennende vinkling. Det gir verdifull perspektiver på andre samfunn der ulike grupper andre grupper møtes, for eksempel Kirkenes, der det også er nære møter mellom det norske og russiske. Elvene viser giv og forskningsglede, og rapporten er velskrevet og engasjerende.

Prestisjepris

Holbergprisen i skolen er en nasjonal årlig konkurranse for elever i den videregående skole. Konkurransen administreres av Holbergprisen, som er en internasjonal forskningspris innen fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Hvert år velges 20 skoler ut til å delta i forskningskokurransen. I år har rundt 900 elever, fra Svalbard i nord til Kristiansand i syd, vært med og forsket på en rekke ulike temaer innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Hver deltagerskole sender inn opptil tre av elevprosjektene til vurdering, og i år mottok fagjuryen totalt 60 bidrag. Blant de innsendte besvarelsene velges det ut tre finalister, og vinnerne av 1., 2. og 3. premie mottar henholdsvis kr. 30.000, kr. 20.000 og kr. 10.000.

Svalbardposten kommer tilbake med mer.

Powered by Labrador CMS