Leder:

Ja til tvang

Regjeringen bør dessuten gå lenger og pålegge fartøyene å ta vare på søpla de fisker opp .

Deltakere fra Sysselmannens ryddetokt i sommer trekker fram ei gammel not som har ligget i fjæra en stund. Nå skal skal også fiskere samle havsøppel gjennom prøveprosjektet Fishing for Litter.
Publisert
Eirik Palm, redaktør

Fra 2. januar neste år skal fiskefartøyer samle opp og levere inn søppelet de får i redskapene sine ute på havet. Søndag meldte Klima- og miljødepartementet at Salt Lofoten AS skal lede prosjektet «Fishing for Litter», et toårig prøveprosjekt i regi av Miljødirektoratet. Fiskerne skal delta på frivillig basis, og båtene eller skipene som er med, blir utstyrt med store, robuste sekker, som de fyller skrotet i. Når de kommer til land får de levere dette kostnadsfritt i utvalgte havner, den nordligste Tromsø.

Det er ikke tvil om at det kommer til å bli ganske mange tonn, for årlig dumpes det ufattelige mengder i havet. Jeg gjentar mer enn gjerne at svært mye av dette stammer fra fiskefartøy, og det er ingen som helst grunn til å tro at dette ikke også gjelder norske-. Senest i Svalbardposten i forrige uke så vi et eksempel på hvor galt det kan gå, da vi publiserte bilder av en sel med innpakningsplast surret rundt magen. Plasten har sagd seg gjennom skinnet og inn til spekket, og selen måtte derfor avlivet. Vi kan sannsynligvis fylle flere aviser med eksempler bare fra Svalbard.

I dagens avis skriver vi at det gjennom Sysselmannens ryddetokt alene er samlet inn nesten 1.600 kubikkmeter strandsøppel. Når bare 15 prosent av dritten i havet havner på strendene og bare et begrenset antall strender blir ryddet, kan vi bare gjette på hvordan det ser ut under vann rundt øygruppa.

Tiden er mer enn moden for at bidragsytere til forsøplingen av havet tar sin tørn.

Det er prisverdig at vi får økt bevissthet rundt forsøplingen av havet. Svakheten i søppelordningen med fiskerinæringen er at den er frivillig og at antallet fartøy som deltar
er begrenset. Det avhenger dermed av klare holdninger i næringen, og her må Norges fiskarlag, Fiskebåt og andre jobbe hardt for å luke vekk ugress. Vi vet for mye i dag til at noen kan la noe gå over rekka.

Prøveprosjektet skal pågå ut 2017. Deretter skal Klima- og miljødepartementet avgjøre om det skal bli en permanent ordning. Det vil selvsagt være mindre justeringer basert på
erfaringer, men utover dette bør svaret være klart allerede. Tiden er mer enn moden for at bidragsytere til forsøplingen av havet tar sin tørn. Det håper og tror jeg også de fleste er innstilte på.

Regjeringen bør dessuten gå lenger og pålegge fartøyene å ta vare på søpla de fisker opp med redskapene sine, gjerne gjennom lov. Et godt virkemiddel kan være belønning av ekstra god innsats. Poenget er at dette må bli en permanent ordning.

Powered by Labrador CMS