LEDER | FELICIA ØYSTÅ

Når de ansvarlige pynter på historien

Flyplassen og rullebanen med Hotellneset og Longyearbyen sett fra lufta.
Publisert

Ifølge diverse myndigheter ble den alvorlige forurensingen av PFAS ved Svalbard lufthavn oppdaget for ti år siden. Men i denne lange saken er det ikke lett å vite hva man skal tro på og ikke. Sysselmester, Avinor og Miljødirektoratet har alle vært bidragsytere til trenering, uklarheter og svært mangelfull informasjon.

Forurensingen stammer fra brannskum som ble brukt under brannøvelser ved det tidligere brannøvingsfeltet som lå ved veien ut mot flyplassen. Miljødirektoratet har opplyst at forurensingen på Svalbard er omfattende og en av de største i Norge.

Svalbardposten har stilt det samme spørsmålet til alle ansvarlige virksomheter: – Hvorfor har det tatt ti år? Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide sa til Svalbardposten i august at han innrømmer at det har tatt for lang tid. Men i samme åndedrag sier han at det er høyt på prioriteringslisten hos både departementet, Miljødirektoratet og Avinor.

Han om det, ti års saksgang vitner ikke om høy prioritering, mener vi.

Sysselmesteren svarer at de først fikk oppdraget i 2017, men at det da ble overført til Miljødirektoratet. Direktoratet sier at kartleggingen har vært komplisert og krevende. I tillegg har de hatt utfordringer med kapasitet hos rådgivere som skal gjennomføre undersøkelsene. De har altså hatt kapasitetsproblemer fra 2017?

Avinor svarer ikke på spørsmålet om tidsbruken, men sier at de har jobbet med problemstillingen i flere år og at de er opptatt av å ta sitt ansvar, men at det må skje innenfor «rammene av det som er forsvarlig sett i et samfunnsøkonomisk kost-/nytteperspektiv.»

Jørn Dybdahl valgte i vår å stenge Svalbard hestesenter fordi han var redd for at miljøgiftene skulle skade både folk og fe, særlig med tanke på alle barna som i mange år har vært tilknyttet hestesenteret. Selv har han hatt nyrekreft som ble påvist i 2014. PFAS lagres i kroppen og er mistenkt for å bidra til nettopp nyrekreft. Dybdahl ble aldri informert om funnene for ti år siden, han måtte lese om det i Svalbardposten.

Det siste som har skjedd i saken er at Avinor fikk pålegg om å utarbeide en tiltaksplan. Til den var det selvsagt nødvendig å ta jordprøver. Men de valgte da å ikke ta prøver av grunnen ved hestesenteret. Om det var saker i Svalbardposten eller påtrykk fra Miljødirektoratet som gjorde at de ombestemte seg vites ikke, men nå er i hvert fall prøvesvarene kommet som vedlegg til tiltaksrapporten.

Tiltaksrapporten fra Avinor som ble levert i sommer fikk kritikk fra flere hold. Avinor har brukt feil data når det gjelder antall personer som har oppholdt seg på hestesenteret. De har unnlatt å gi beskjed til eier om forurensingen. De tok ikke prøver av grunnen.

Sysselmesteren skriver i sitt innspill at mangel på data for forurensningssituasjonen på selve hestegården utgjør etter deres mening en betydelig kilde til usikkerhet.

I ti år er denne viktige saken blitt trenert og bortprioritert av ansvarlige myndigheter.

Når avsløringen er et faktum er man dessverre blitt vant med at de ansvarlige pynter på sin egen historie eller forsøker å unnslippe konsekvenser. I all den tid det finnes konsekvenser for ansvarlige myndigheter i en slik sak.

Konsekvensene i denne saken er det dessverre mennesker og natur som må ta.

Powered by Labrador CMS