Leserinnlegg:

Drivstoffdepoter i terrenget

Fra 1. januar 2021 ble en ny forskrift om forurensing og avfall gjort gjeldene på Svalbard.

Forurensning: – Sysselmesterens oppgave er å vurdere den samlede miljøbelastningen, skriver miljøvernsjef hos Sysselmesteren, Kristin Heggelund.
Publisert Sist oppdatert

Som miljøvernmyndighet på Svalbard er det Sysselmesterens oppgave å forvalte dette regelverket. Da søknader om drivstoffdepoter kom inn utover 2021, vurderte vi søknader etter ny forskrift. Sysselmesteren foretok en gjennomgang av etablert praksis, og vurderte om denne skulle videreføres etter nytt regelverk. Etter en intern gjennomgang av gitte tillatelser fant vi at det kun var en virksomhet som søkte om drivstoffdepot av denne størrelsen utenfor planområdene og uten tilknytning til hverken hytter eller andre innretninger. Det var søkt om 1000 liter. Andre virksomheter av tilsvarende karakter har tillatelser på inntil 280 liter i tilknytning til hytter eller midlertidige innretninger i 2022.

Les også: «De må tro vi er dumme …»

Sysselmesteren avslo derfor søknaden og viste i vurderingen til at det finnes alternativer med mindre miljøvirkning. Vår vurdering er at drivstofflagring i første omgang skal skje i planområdene, deretter i tilknytning til allerede etablerte innretninger eller hytter. Det finnes alternative lokaliteter både i planområder og i tilknytning til allerede etablert virksomhet for plassering av ønsket drivstoffdepot.

Sysselmesterens oppgave er å vurdere den samlede miljøbelastningen, og sørge for at vi har en praksis som er i samsvar med lovens formål om å opprettholde et tilnærmet uberørt miljø på Svalbard.

Powered by Labrador CMS