LESERINNLEGG | LENNARTH KVERNMO

Likebehandling av næringsaktører

Likebehandling: Næringssjef Lennarth Kvernmo i Longyearbyen lokalstyre.
Publisert

Longyearbyen lokalstyre praktiserer god forvaltningsskikk. Offentlig samarbeid kjennetegnes av åpenhet, forsvarlighet og likebehandling. God forvaltningsskikk og felles forståelse om roller og ansvar er viktig. Da treffes avgjørelser hurtig og effektivt, til det beste for samfunnets borgere.

Åpenhet gir allmennheten informasjon til å følge med på forvaltningen av offentlige midler og makt.

Forsvarlighet vurderer hensynene til effektivitet mot grundighet (hurtig og kostnadseffektivt). Utredningsplikten krever at både rettslige og faktiske forhold undersøkes og avklares før politiske beslutninger realiseres.

Likebehandling sikrer borgerne i demokratiet lik behandling. Dette er ikke et krav, men like tilfeller skal behandles likt.

Prinsippene er nedfelt i formålsparagrafen til Longyearbyen lokalstyre (Svalbardlovens § 29) og sikrer at Longyearbyen lokalstyre ikke inngår avtaler som gir særlige interesser spesielle fordeler.

Det er for eksempel god forvaltningsskikk når Longyearbyen lokalstyre utvikler arenaer for samhandling, dialog og informasjonsutveksling. Nå intensiveres arbeidet, som startet i april 2021, sammen med Visit Svalbard og Svalbard næringsforening. Energiomstilling, sirkulærøkonomiske prosjekter og bærekraftig transport og logistikk er andre eksempler der god forvaltningsskikk er og blir viktig. Ingen av oppgavene tillater Longyearbyen lokalstyre å levere ut eksklusivitet.

Longyearbyen lokalstyre balanserer mellom svalbardpolitikk, forvaltningsskikk og bærekraft i samarbeidet med næringslivet. Gir vi eksklusive fordeler til lokalt næringsliv utover det vi ellers kan gi øvrig næringsliv vil dette ramme borgernes tillit til Longyearbyen lokalstyre.

Svalbardpostens oppslag 27. januar i år illustrerer utfordringen. Under overskriften «Det kan bli vanskelig å holde helårsdrift» fremgår det at private næringslivsaktører i Longyearbyen mener det blir vanskelig å opprettholde helårsarbeidsplasser når SNSK terminerer lokale kontrakter og utfører håndverkstjenester selv.

Tilrettelegging for privat verdiskapning baseres på tverrfaglig samarbeid, kunnskap og forståelse av offentlig forvaltning, FoU og næringsliv. Ikke hva som passer en enkeltaktører best. Store næringsaktører har et spesielt ansvar som må forvaltes med klokskap.

Powered by Labrador CMS