DEBATT VALG 2023

Forventninger til det nye lokalstyret

Longyearbyen juni 2023.
Publisert Sist oppdatert

Visit Svalbard har i Svalbardposten kommet med forventninger til det nye lokalstyre.

Svalbard arbeiderparti vil jobbe for en forsvarlig utvikling av turistnæringen som sikrer stabile, lokale arbeidsplasser. Det håper jeg vi kan samarbeide om.

Svalbard arbeiderparti går videre til valg på tydelige rammer, like vilkår og forutsigbarhet for et variert næringsliv som tilbyr anstendige bo- og arbeidsvilkår.

Av de statlige overordnede føringene framgår at Longyearbyen ikke skal vokse.

Det er på oppdrag av LL utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som skal være et innspill til arbeidet med strategisk næringsplan. LL får lav score på planverket generelt som tilgang på næringsareal og lang saksbehandling blant annet på byggesaker. Svalbard arbeiderparti vil være en pådriver for å få et bedre tilpasset planverk, og se på hvilke grep som kan gjøres for å redusere saksbehandlingstiden.

Når det gjelder tilgang på boliger er det vårt utgangspunkt at arbeidsgiver må tilby bolig til de som ansettes. Det vil gi likere konkurransevilkår for næringslivet. Det vil forhåpentligvis føre til flere heltids- og helårlige stillinger og til en lønnsutvikling som tar høyde for bokostnadene.

Tilgang på strøm og fjernvarme til en akseptabel pris er også et viktig element. Ved overgang til et oljefyrt kraftverk «mister» vi den overskuddsvarmen som hittil har gitt rimelig fjernvarme. For å holde oljeforbruket nede vil det bli nødvendig med utbedring av tilførselsnett og etterisolering av bygninger. Det vil koste, og det er viktig for Arbeiderpartiet at det ikke skal ramme mest de som tåler det minst.

Etablering av en veterinærtjeneste er spilt inn i valgkampen. Svalbard arbeiderparti er enig i at vi skal ha og tilrettelegge for god dyrevelferd. Vi vil være arbeide for å skaffe oversikt over hvordan en slik ordning kan organiseres og finansieres.

Svalbard arbeiderparti imøteser en konstruktiv dialog med næringslivet i tiden fremover.

Powered by Labrador CMS