Avslørte sjelden fuglejeger

For femte gang er det dokumentert dvergfalk på Svalbard. Det er dårlige nyheter for småfugl.

JAKTEKSPERT: Dvergfalken er på størrelse med en trost og kjent for å være en lynrask jeger og ekspert til å fange både små og store fugler i lufta.
JAKTEKSPERT: Dvergfalken er på størrelse med en trost og kjent for å være en lynrask jeger og ekspert til å fange både små og store fugler i lufta.
Publisert

Viltkameraer har dokumentert dvergfalk på Svalbard i sommer. Det er femte gang arten er sett her, ifølge fuglforsker Hallvard Strøm ved Norsk Polarinstitutt.

– Det er spennende at arten er observert så langt nord, men det kan nok være at dvergfalken faktisk er her oftere enn vi tror, de er både små og raske, og det krever et trent øye å oppdage dem, sier han.

FALKEBLIKK: Dvergfalken hekker neppe på Svalbard, tror ekspert.
FALKEBLIKK: Dvergfalken hekker neppe på Svalbard, tror ekspert.

Han tror dvergfalken livnærer seg på mindre fugler, som snøspurv, fjæreplytt og alkekonge mens den er på Svalbard.

På det norske fastlandet er arten langt vansligere, det anslås at omkring 2.000-6.000 par lever spredt fra kyst til snaufjell. Den er tidligere utrydningstruet på grunn av miljøgifter i landbruket, særlig giftstoffet DDT som førte til at eggeskallene ble for tynne det ble vanskelig å klekke ut unger.

Flere nye fuglearter har de siste årene blitt observert på Svalbard, muligens i takt med at klimaet blir varmere.

Dvergfalken bygger ikke egne reir og foretrekker gamle kråkereir. Derfor vil den trolig ikke hekke på Svalbard, mener fugleforskeren.

FUGLEFORSKER: Hallvard Strøm trur dvergfalken livnærer seg på mindre fugler på Svalbard. Bildet er tatt under feltarbeid på Bjørnøya.
FUGLEFORSKER: Hallvard Strøm trur dvergfalken livnærer seg på mindre fugler på Svalbard. Bildet er tatt under feltarbeid på Bjørnøya.

Bildene av den sjeldne fuglen ble oppdaget av masterstudent Anna Caroline Grimsby. Hun bistår Norsk Polarinstitutts vegetasjonsøkolog Virve Ravolaien med å automatisere en tellemetode for reinsdyr, gjess og ryper. Vegetasjonsovervåkingen på Svalbard er i regi av både Norsk Polarinstitutt og COAT (Klimaøkologisk Observatorium for Arktisk Tundra). COAT skal dokumentere effekter av klimaendringer på arktiske tundrasystem, og på Svalbard retter man seg mot studier og overvåking av fjellrev, svalbardrype, svalbardrein, gjess og mose-tundra vegetasjon.

Vilkameraene brukes til å gi kunnskap om vegetasjon og hvordan beitedyr bruker landskapet. 19 kameraer ble plassert ulike steder i Adventdalen ved Longyearbyen i våres

Powered by Labrador CMS