Full utskifting for MDG

Benjamin Vidmar er den eneste som stiller til valg på nytt for Miljøpartiet de grønne (MDG). De andre på listen er helt nye.

Miljøparteiet de grønne stiller med en liste på ni personer til høstens valg . Fra venstre toppkandidaten er Pål Berg, Rakel Haukalid, Malte Jochmann og Jovna Z. Dunfjell . Resten kunne ikke stille til fotografering tirsdag.
Miljøparteiet de grønne stiller med en liste på ni personer til høstens valg . Fra venstre toppkandidaten er Pål Berg, Rakel Haukalid, Malte Jochmann og Jovna Z. Dunfjell . Resten kunne ikke stille til fotografering tirsdag.
Publisert

Miljøpartiet de grønne

1. Pål Berg
2. Olivia Ericson
3. Jovna Z. Dunfjell
4. Benjamin Vidmar
5. Rakel Haukalid
6. Malte Michel Johman
7. Elena Shcherbina
8. Silje Hollås
9. Maria Klungseth Rotevatn

Denne uken har MDG klar listen til høstens lokalvalg. Det var tidlig klart at Pål Berg blir partiets toppkandidat og dermed lokalstyrelederkandidat. Han er administrasjonssjef for den nye folkehøyskolen som skal starte opp til høsten. På andre og tredjeplass står Olivia Ericson og Jovna Z. Dunfjell. Partiet har hatt to representanter i lokalstyret siste periode. Leder Pål Berg håper å få inn flere lokalstyrerepresentanter denne gangen.

– Ambisjonen er å gjøre et bedre valg enn det forrige. Det er godt at det er så stor entusiasme om klima- og miljøsaker på Svalbard. Longyearbyen har en historie som industrisamfunn, så det kommer ikke helt gratis at folk i et industrisamfunn tar miljøutfordringene på alvor, sier Berg.

Variert liste

De andre på listen er: Malte Jochmann, Rakel Haukali, Elena Shcherbina, Silje Hollås og Maria Klungseth Rotevatn.

Berg sier at han er fornøyd med at de som står på listen kommer fra ulike miljøer i byen.

– Vi har representanter både fra reiseliv, kirken, Store Norske, undervisning og forskermiljøet. Det er en styrke, sier han.

Listen er på til sammen ni navn i år, mot syv i 2015.

Espen Klungseth Rotevatn har vært lokalstyrerepresentant i foregående periode. Han er nå rektor på Svalbard Folkehøgskole, og stiller ikke til valg. Rotevatn sitter fremdeles i styret i lokallaget for MDG, så han vil fortsatt bidra.

Konkrete saker

Berg er opptatt av at partiet ikke skal være tåkefyrster. Han mener at de nå har fått folk på listen til høstens valg som har begge beina godt plantet på bakken og vet hvordan det er å bo i Longyearbyen.

Det er viktig å vise at vi jobber med konkrete, jordnære saker. Vi trenger ikke vente på storpolitikken eller ny teknologi for å gjøre noe fornuftig lokalt, sier han.

De jobber med å ferdigstille programmet,men noen av de sakene de vil engasjere seg i er blant annet å si nei til de store cruiseskipene, ENØKtiltak i byningsmassen, tilrettelegging for gang og sykkelsti.

Vi vil ha fokus på Longyearbyen og de fastboende. Vi skal ikke være visjonære med tåkeprat. Vi har nok av konkrete, lokale miljøtiltak å ta tak i. Så vil vi også bruke den stemmen vi har gjennom lokalstyret til å få en fremtidsrettet energiforsyning, sier han.

– Hvordan skal dere nå fram med politikken?

LL (red. anm. Longyearbyen lokalstyre) har tett kontakt med departementene. I energiutredningsprosessen som pågår ønsker vi å gjøre det klart at vi ikke vil ha en fossil løsning, men at vi vil være selvforsynte med fornybar energi, sier han.

– Hvorfor bruker du fritid på politikk?

– Det er et ansvar og vi må gjøre jobben. Jeg setter pris på de vi har fått med oss og som har mulighet til å gjøre en innsats for miljøpolitikken. Hvis man skal ha rett til å klage er det en forutsetning å engasjere seg og gjøre noe med det, sier miljøpolitikeren.

Turnover og flytting

Disse stod på listen til valget i 2015: Helga Bårdsdatter Kristiansen, Andreas Lidin Malm, Espen Klungseth Rotevatn, Kristin Jæger Wexsahl, Runa Solvang, Martin Molde Eriksen, Marte Agneberg Dahl, Berit Hole Våtvik og Tarjei Våtvik. Ingen av disse stiller til valg i 2019.

Benjamin Vidmar og Maria Klungseth Rotevatn ble valgt inn som vararepresentanter i et suppleringsvalg 24. april 2018 for resten av valgperioden 2015 til 2019.

I sakspapirene står det at grunnet turnover og flytting har Miljøpartiet De Grønne mistet flere av sine representanter og vararepresentanter. Dette har resultert i at de kune har tre vararepresentanter til lokalstyret. Dette har vist seg å være noe knapt, da det i forbindelse med forfall har vært problemer med å skaffe vararepresentanter som har hatt anledning til å stille.

Powered by Labrador CMS