Leserinnlegg:

Dette har du heller ikke besvart!

På Svalbardposten.no leser jeg 20.3.2022 at man ikke vet når galleriet skal åpne igjen. Dette burde du hatt et svar på, og ikke lagt det ned det som var før du hadde noe nytt å flytte det inn i.

SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Det gamle Galleri Svalbard der Nordtings prosjekt var godt synlig i fjor.
SKRIFTEN PÅ VEGGEN: Det gamle Galleri Svalbard der Nordtings prosjekt var godt synlig i fjor.
Publisert

Jeg anbefalte sterkt ovenfor deg at kunstnersenteret burde følge med, både verksteder og evnt. kunstnerhybler, da disse tre enheter hører naturlig sammen og vært utfyllende for hverandre.

Dette har du heller ikke besvart!

Utstillingsplaner, markedsføringsplaner og plan for hvilke og hva slags kunst som burde være til de forskjellige tidspunkter av året ble laget av undertegnede.

Les også: Tilsvar om Galleri Svalbard

Likevel leser jeg at LL er i kontakt med et galleri i London for å få hjelp til reetablering og fornye merkevaren til Galleri Svalbard?

Hvor mye koster det og hva slags forhold har de til våre kulturskatter her og til Svalbard generelt?

Dette er heller ikke besvart.

Hvor vil samhørigheten med kunstnerhyblene og kunstnerbesøkene bli av? Tidligere hadde Galleri Svalbard besøk av kjente kunstnere som kom og ble inspirert. Hvor er de blitt av og hvordan skal galleriet tiltrekke seg anerkjente kunstnere fremover? Vi hadde avtaler med NIFCA med stipendier og Svalbardstipendiet gjennom staten.

Hva skjer her?

Videre vil man kunne trekke mange besøkende på bakgrunn av Svalbardsamlingens sedler innsamlet av Ingvald Johansen og kartene og bøkene innsamlet av Henrik Varming, og ikke minst litografiserien fra Recherche samlingen, som har noen fantastiske historier knyttet til seg.

Her ligger det mange muligheter til formidling og historier. Jeg leser ingenting om annet enn Tvetersamlingen i det som blir omtalt!

Hva er svaret på dette?

Det vil likevel være de ambulerende utstillingene som skal tiltrekke lokalbefolkningen, skape omsetning og blest utad.

Tidligere har vi hatt anerkjente norske/internasjonale kunstnere slik som Franz Widerberg, Ulla Marie Brantenberg, Jan Groth, Morten Krogvold, Ørnulf Opdahl m.fl. Dette i tillegg til at vi ga sjansen til både lokale og mindre kjente kunstnere.

Hvordan blir det nå?

Galleri Lyshuset på Skarnes, er Galleri Svalbard søstergalleri.

Her vil det være forskjellige markeringer knyttet til maleren Kåre Tveter gjennom hele året. Venneforening, Ordfører og Statsforvalter for Innlandet står frem på video på galleriets hjemmeside og forteller hvor viktig maleren har vært for stedet og for Svalbard.

Hva skjer fra LL, lokalstyreleder og kultursjef?

Jeg synes fortsatt at dere misligholder noe av den største kulturskatten som Svalbard og Longyearbyen har fått tildelt på en så grov måte, at det bør komme frem.

Jeg håper LL nå tar tak i å markere våre kulturskatter med våre «givere», Ingvald Johansen, Henrik Varming og Kåre Tveter på en bedre måte enn det er blitt gjort.

Har man ikke noe forhold til disse personene eller disse skatten lenger?

Er dette resultatet av utskiftninger i vårt samfunn?

Jeg håper du er interessert i Svalbard skatter ut over Kåre Tveter Samlingen, og at du gir meg bedre svar enn det du ga meg første gang, for det var ikke noe godt svar overhodet.

Her er det mange spørsmål som du ikke engang har vært inne på å gi svar på. Hvorfor?

Dette er absolutt på lavnivå Are, og jeg håper du kan gi bedre svar enn det du så langt har gitt.

Jeg vil følge opp denne saken da jeg føler den er misligholdt fra kultur og LL sin side.

Powered by Labrador CMS