Leserinnlegg:

Hvor viktig er Galleri Svalbard og dets samlinger for LL?

Åpent brev til LL ved lokalstyreleder og kultursjef.

Gateplan: Fra den gangen det var full aktivitet i Galleri Svalbard. Artikkelforfatteren mener at et galleri skal ligge på gateplan. Her fra en utstilling av Magnhild Øen Nordahl.
Gateplan: Fra den gangen det var full aktivitet i Galleri Svalbard. Artikkelforfatteren mener at et galleri skal ligge på gateplan. Her fra en utstilling av Magnhild Øen Nordahl.
Publisert

Jeg leser på Svalbardposten.no tirdag 1.6.2021 om at Galleri Svalbard skal flytte ned til sentrumsområdet og inn i bygget til Coop Svalbard.

Kanskje en nødvendighet nå å flytte til sentrum?

Men så ser jeg at Galleriet skal opp i 2 etasje via en sideinngang på Coop!

Jeg spør meg; Er det mulig?

På Svalbardposten.no leser jeg 20.3.2022 at man ikke vet når galleriet skal åpne igjen.

Undertegnede har tidligere vært i møte med kultursjef Nundal (20.06.2020), og tilbudt meg mine tjenester i forbindelse med flyttingen, samt sendt han noen oppfølgnings eposter (21.10.2020 og senere).

Uten å få noen tilbakemelding. Nundal selv, uttalte i møtet at han ikke hadde noe kunnskap om drift av galleri.

En slik kulturinstitusjon som det Galleri Svalbard har vært og bør være, skal være tilgengelig på gatenivå. Alt annet ville være helt galt!

Jeg anbefalte sterkt ovenfor Nundal at kunstnersenteret burde følge med, både verksteder og evnt. kunstnerhybler, da disse tre enheter hører naturlig sammen og vært utfyllende for hverandre.

Dette har jeg heller ikke blitt hørt på!

Utstillingsplaner, markedsføringsplaner og plan for hvilke og hva slags kunst som burde være til de forskjellige tidspunkter av året ble laget av undertegnede.

Likevel leser jeg at LL er i kontakt med et galleri i London for å få hjelp til reetablering og fornye merkevaren til Galleri Svalbard?

Hvor mye koster det og hva slags forhold har de til våre kulturskatter her og til Svalbard generelt?

Til syvende og sist var det vel våre politikere som tok avgjørelsen, med bakgrunn i hva administrasjon har foreslått.

Likevel spør jeg meg hvem er det som har foreslått og bestemt at et galleri skal opp i en 2 etasje i et bygg i et kjøpesenter, og ikke fremstå som det naturlige trekkplasteret på gatenivå?

Hvor vil samhørigheten med kunstnerhyblene og kunstnerbesøkene bli av? Tidligere hadde Galleri Svalbard besøk av kjente kunstnere som kom og ble inspirert. Hvor er de blitt av og hvordan skal galleriet tiltrekke seg anerkjente kunstnere fremover? Vi hadde avtaler med NIFCA med stipendier og Svalbardstipendiet gjennom staten.

Galleri Svalbard vil ha et stort trekkplaster i bildene til lysets og Svalbards maler fremfor noen, Kåre Tveter. Hans bilder vil trekke mange skuelystne. Videre vil man kunne trekke mange besøkende på bakgrunn av Svalbardsamlingens sedler innsamlet av Ingvald Johansen og kartene og bøkene innsamlet av Henrik Varming, og ikke minst litografiserien fra Recherche samlingen, som har noen fantastiske historier knyttet til seg.

Her ligger det mange muligheter til formidling og historier. Jeg leser ingenting om annet enn Tvetersamlingen i det som blir omtalt!

Det vil likevel være de ambulerende utstillingene som skal tiltrekke lokalbefolkningen, skape omsetning og blest utad.

Tidligere har vi hatt anerkjente norske/internasjonale kunstnere slik som Franz Widerberg, Ulla Marie Brantenberg, Jan Groth, Morten Krogvold, Ørnulf Opdahl m.fl. Dette i tillegg til at vi ga sjansen til både lokale og mindre kjente kunstnere. Hvordan blir det nå?

Hvor viktig er så Galleri Svalbard for LL?

I 2020 var Galleri Svalbard 25 år. Ble det markert på noen måte? Nei.

25.1.2022 ville maleren Kåre Tveter fylt 100 år. Ble det markert på noen måte? Nei.

Galleri Svalbard var heller ikke oppe å stå 9. mars i år, på markeringsdagen fra 1995.

Galleri Lyshuset på Skarnes, er Galleri Svalbard søstergalleri.

Her vil det være forskjellige markeringer knyttet til maleren Kåre Tveter gjennom hele året. Venneforening, Ordfører og Statsforvalter for Innlandet står frem på video på galleriets hjemmeside og forteller hvor viktig maleren har vært for stedet og for Svalbard.

Hva skjer fra LL, lokalstyreleder og kultursjef? Ingen ting!

Forrige kultursjef hadde markeringen av maleren Kåre Tveters 100 års dag med på markeringer som skulle markeres.

Jeg synes man nå misligholder noe av den største kulturskatten som Svalbard og Longyearbyen har fått tildelt på en så grov måte, at det bør komme frem. Det at andre ser muligheter i Galleri og kunst- og håndverksbygningene i Nybyen, burde vel si nok om hva denne foreslåtte flyttingen innebærer.

Jeg er fortsatt tilgjengelig i byen hvis behov, og jeg håper LL nå tar tak i å markere våre kulturskatter med våre «givere», Ingvald Johansen, Henrik Varming og Kåre Tveter på en bedre måte enn det er blitt gjort.

Har man ikke noe forhold til disse personene eller disse skatten lenger?

Er dette resultatet av utskiftninger i vårt samfunn?

Stå frem å gjør noe LL!

Powered by Labrador CMS