Glad for oppvask

Opposisjonen er glad for oppvasken i LL-ledelsen.

KRITISK: Dårlig informasjon, lukkede møter og benkeforslag kan bidra til at folk får et dårlig inntrykk av lokale styresmakter, og kan gi grobunn for negativ oppmerksomhet i sosiale medier, advarer Terje Aunevik (V).
KRITISK: Dårlig informasjon, lukkede møter og benkeforslag kan bidra til at folk får et dårlig inntrykk av lokale styresmakter, og kan gi grobunn for negativ oppmerksomhet i sosiale medier, advarer Terje Aunevik (V).
Publisert

– Det er fint at lokalstyreleder Arild Olsen og administrasjonen har snakket sammen og gjort en avklaring etter bråket i sist lokalstyremøte. Det tjener ikke lokalpolitikken at innbyggerne får en oppfatning om at lokalstyret preges av splid og uenighet, synes Terje Aunevik, Venstres gruppeleder i lokalstyret.

– Uavhengig av hvor «gode» saker er, så tror jeg også det er et godt prinsipp at vi som politikere bidrar til grundig saksbehandling før vi bruker fellesskapets midler, legger han til.

Manglende informasjon

Aunevik var den fremste kritikeren da det politiske flertallet la frem tre ekstra saker i sist møte. Han mener det inntrufne kan fremstå negativt for folk.

– Skaper vi et inntrykk at vi er lettvinte i pengebruken, så utsetter vi oss også lett for kritikk slik vi eksempelvis har sett på facebooksider som PolarMoney News. Uavhengig av hva man måtte mene om anonyme sider rent generelt, så bør vi kanskje også stille oss selv spørsmålet om hvorfor de oppstår, sier Aunevik.

Han mener manglende informasjon kan være én årsak og at Longyearbyen lokalstyre (LL) gjør klokt i å styrke kapasiteten i informasjonsarbeidet, slik man enstemmig gikk inn for i sist møte. Som en del av utviklingsstrategien, ansetter LL en kommunikasjonsrådgiver fra årsskiftet.

– Men det handler ikke bare om å forbedre informasjonen som skal ut. Det er vel så viktig at vi som politikere evner å fange opp signaler som kommer inn. Vi trenger å bli flinkere til å lytte til innbyggerne, de som stemmer på oss. Og om vi ikke lykkes med internkommunikasjonen i lokalstyret og med administrasjonen, så har jeg forståelse for at innbyggerne kan oppleve det vi driver med i lokalstyret som uklart noen ganger, sier Aunevik.

– Møter uten referat

Venstre-toppen synes denne perioden i lokalstyret hittil har vært preget av «litt lukkede prosesser».

– Det er neppe verken bevisst eller av vond vilje. Men posisjonen (Polfarersamarbeidet; Ap, H, Frp) er naturlig nok tettere på administrasjonen enn det vi er, og da er det nok fort gjort å glemme betydningen av å dele korrekt og lik informasjon til alle parter. Det er jo en etablert møtepraksis hvor utvalgslederne jevnlig møter administrasjonen før lokalstyremøtene. Vi vet veldig lite hva de møtene handler om, og jeg er ikke kjent med at lages saksliste eller føres møtereferat der. Selv om det jo på mange måter er politiske møter som bare posisjonen deltar i. Jeg tror alle parter vil ha nytte av større åpenhet, sier Aunevik.

– Jeg setter pris på erkjennelsen fra lokalstyreleder om at ingen er tjent med at saker trumfes gjennom. At dette blir synliggjort og diskutert er bra, for i møtet kom det jo fram at det også internt hos Polfarerne etterspørres mer samhandling og forankring. Det betyr på ingen måte at vi skal være enig i alt, Vi behøver meningsbrytning og gode debatter for å få de gode beslutningene. Men vi må alle ha som mål at sakene behandles grundig og forankres bredt, noe som ikke er mulig om de slenges over bordet midt i et lokalstyremøte, sier han.

Powered by Labrador CMS