Testpåbudet:

Gratis for fastboende fra 19. februar

Svalbardposten har sendt en rekke spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) angående testpåbudet.

Teststasjon på Gardermoen. Tester man seg her vil det koste penger, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.
Teststasjon på Gardermoen. Tester man seg her vil det koste penger, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.
Publisert

De har hatt en dialog med Helsedirektoratet (HDIR) vedrørende avklaringene, som nå i gang med et opplysningsarbeid. I løpet av uken skal alle involverte instanser være informert.

– Vi så et behov for oppdatert informasjon om det nye testregimet for fastboende på Svalbard, både til fastboende og til ulike offentlige instanser som trenger informasjon om regelverket. Derfor ba Helse- og omsorgsdepartementet Helsedirektoratet følge opp dette. Helsedirektoratet vil sende melding til landets kommuner om fri testing for fastboende på Svalbard som skal testes innenfor 24 timer før avreise til Svalbard. Helsedirektoratet har dialog med Ullensaker og Tromsø kommunene om dette, sier senior kommunikasjonsrådgiver i HOD, Lars Gjemble.

Offentlig tilbud gratis

Fra og med 19. februar skal fastboende på Svalbard kunne teste seg vederlagsfritt. Det inkluderer også dokumentasjon på prøvesvar. Det er dog kun test ved et offentlig tilbud som vil være gratis.

– Tester man seg i kommunen eller hos private med avtale med kommunen, skjer dette kostnadsfritt for den enkelte, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc i HOD.

Han oppfordrer samtidig reisende som skal teste seg i Tromsø om å ta kontakt med testsenteret i god tid før avreise, av hensyn til planlegging og kapasitet. Når det gjelder reisende fra Oslo lufthavn oppfordrer han reisende til å teste seg før ankomst til flyplassen.

– Det er for eksempel en privat aktør som tilbyr testing i innreiseområdet. Her må den reisende betale for testingen selv. Kommunens testsenter på Gardermoen ligger der utenlandsreisende ankommer, og kan ikke benyttes, sier han.

Opplyser alle instanser

HOD skriver også i en mail at de er kjent med at Helsedirektoratet er i gang med å oppdatere Helsenorge.no og Helsedirektoratet.no, i tillegg til å sende brev til Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen sykehus, Helse Nord, Unis, statsforvaltere og kommunene og teststasjonene.

De skal også sende brev til Luftfartstilsynet og Avinor, NHO Reiseliv og Virke reiseliv, Svalbard Reiselivsråd og Svalbard Reiseliv.

Helsedirektoratet går også ut med samlet informasjon som gjentar informasjonen fra regjeringens pressemelding om testregime til Svalbard og som informerer om hvor fastboende skal teste seg før oppsatt avgangstid fra fastlandet til Svalbard for å få test og attest vederlagsfritt.

Svalbardposten har onsdag sendt en rekke ytterligere spørsmål til Helsedirektoratet, blant annet om man får refundert testkostnader etter 19. februar.

Powered by Labrador CMS