Skal rydde Gruve 6

Store Norske får bruke helikopter til å fjerne transportbåndet i fjellsiden.

Transportbåndet fra Gruve 6 løsnet for en tid tilbake, og falt delvis nedover fjellsiden. Store Norske håper å få det fjernet i løpet av høsten, og skal bruke helikopter for å få gjennomført operasjonen.
Publisert

For et par år siden sviktet pelene under det overbygde transportbeltet til Gruve 6 i Adventdalen. Konstruksjonen ble etter hvert liggende nedover fjellsiden, og utgjør nå en sikkerhetsrisiko. Det har derfor vært viktig for Store Norske å få fjernet transportbeltet. Det har ikke lyktes å vinsje det ned på vinterstid, og å gjøre det på sommeren vil føre til skader i terrenget.

Sysselmannen har nå gitt Store Norske tillatelse til å bruke helikopter til å fjerne transportbeltet, del for del. «Viktigheten av tiltaket, og mangelen på gode og sikre alternativer, gjør at Sysselmannen finner å kunne godkjenne helikopterlandingene, så lenge de skjer utenfor tidsrommet 15. mai - 15. august,» skriver Sysselmannen i sitt svarbrev til selskapet.

– Vi ønsker å unngå at transportbeltet ligger fastfrosset i fjellsiden i en ny vinter. Håpet er å få gjort dette arbeidet i løpet av september, sier eiendomssjef i Store Norske, Sveinung Lystrup Thesen.

Kullproduksjonen i Gruve 6 tok til i 1969. I 1981 ble driften avsluttet, uten at alt kull var tatt ut.

Powered by Labrador CMS