Tanker fra en Store Norske-sjef

«Store Norske er - på samme måte som Longyearbyen - i en omfattede omstilling. Vi forbereder oss på en fremtid med nye arbeidsoppgaver. »

Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kullkompani.
Publisert

I kronikken «Tanker fra en politisk førtidspensjonist» i Svalbardposten 23. september kommer avtroppende leder av Svalbard MDG, Espen Klungseth Rotevatn, med kritikk av Store Norske. Kritikken er noe unyansert og gir meg en god anledning til å fortelle hvordan Store Norske nå omstilles til å møte fremtiden.

Rotevatn kritiserer Store Norske for ikke å ha satset mer på metallurgisk kull. Faktum er at det er nettopp det vi gjorde da Lunckefjell ble planlagt for ti år siden og ikke minst det vi gjør nå. Vi satser på, og produserer kull til industriell produksjon i Gruve 7. Jeg skal imidlertid gi Rotevatn rett i at vi skulle vært flinkere til å formidle dette til alle som tror at kull er kull, og sammenligner vår produksjon av høykvalitetskull med uttak av brunkull til energiproduksjon. 78 prosent av kullet som produseres i Gruve 7 gikk til metallurgi og annen industri i 2018, mens 22 prosent gikk til energiproduksjon i Longyearbyen. Clariant i Tyskland er vår største industrikunde, og industrikullet vårt benyttes som tilsetning i støpeformer for å oppnå høy kvalitet og glattere støpeoverflater.

Rotevatn er også bekymret for om Store Norske har en plan for selskapet og de dyktige ansatte etter at tiden for Gruve 7 er over. La meg først understreke at vi jobber langsiktig med Gruve 7. Gruve 7 er leverandør til Longyearbyen energiverk som er tilrettelagt for å kunne drive til 2038 og vi har kartlagt ressurser som bekrefter at vi kan levere kull like lenge. Vi vet at det jobbes med planer for nytt energiverk, og at behovet for kull til energiverket kan gå ned eller falle helt bort i perioden. Gruve 7 er en relativt liten og krevende gruve å drive lønnsomt. Med det utgangspunktet jobber vi målrettet for å finne den mest kostnadseffektive måten å drive Gruve 7 på samtidig som vi sikrer gode langsiktige avtaler for salg av vårt kull til industriformål. Vi også i tett dialog med Longyearbyen Lokalstyre og Energiverket og vil bidra aktivt til en fornuftig omlegging til fornybar energi i Longyearbyen.

Store Norske er - på samme måte som Longyearbyen - i en omfattede omstilling. Vi forbereder oss på en fremtid med nye arbeidsoppgaver. Vi er godt i gang med å stenge ned og rydde opp etter 100 års gruvedrift i Svea. Vår oppgave i Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell er å tilbakeføre gruvesamfunnet til naturen på en god og kostnadseffektiv måte. Dette er et unikt miljørestaureringsprosjekt som krever kunnskap, nytenking og samarbeid. Vi jobber med de beste fagmiljøene og har stort fokus på å levere i henhold til de økonomiske rammene og de strenge kravene innenfor miljø, sikkerhet og kvalitet. Så langt går arbeidet svært bra. Sammen med myndighetene og våre rådgivere lærer vi hvordan et slikt prosjekt kan planlegges og gjennomføres i Arktis. Vi legger vekt på riktig håndtering av alt materiale som skal ryddes og fjernes. Bygg og infrastruktur søker vi å få gjenbrukt – fortrinnsvis på Svalbard. Materialer sorteres på Kapp Amsterdam i riktige fraksjoner slik at de har høyest mulig gjenbruksverdi – det er bra for økonomien og miljøet. Sammen med Longyearbyen lokalstyre har vi satt fokus på sirkulærøkonomi og foreslått Longyearbyen og Svea som pilot for et spennende, nasjonalt FoU-prosjekt. Vi bygger gjennom dette kunnskap vi kanskje kan benytte andre steder med tilsvarende eller lignende utfordringer.

Store Norske er også en offensiv pådriver på andre områder. Vi har mer enn 100 års erfaring fra industri og samfunnsutvikling i Arktis. Med det bakteppet har vi definert områder Store Norske skal fokusere på fremover; eiendom, logistikk, bergverk, energi, kulturminner/reiseliv og samarbeid for utvikling av ny næringsvirksomhet.

Et eksempel på hvordan vi i samarbeid med lokalt næringsliv og innovative bedrifter fra fastlandet har utviklet nye muligheter, er Gruve 3. Vi har tilrettelagt besøksgruva slik at alle turoperatørene i Longyearbyen kan tilby bynær opplevelse, samtidig som vi utvikler en løsning for energieffektiv (nullutslipps) datalagring for «evigheten» i samarbeid med selskapet Piql AS.

Et annet eksempel er at vi gjennomfører en energiomstilling på Isfjord Radio, med overgang til mest mulig fornybar energiproduksjon og minimum en halvering av dieselforbruket.

Store Norske står på for å sikre gode, trygge arbeidsplasser på Svalbard, og vi skal fortsette å være en god samarbeidspartner for næringslivet på Svalbard. Dette angår hele samfunnet og vi ønsker oss et enda tettere samarbeid med våre eiere og alle våre samboere her på Svalbard.

I hundre år har Store Norske vært en hjørnesteinsbedrift i Longyearbyen. Det vil vi fortsette med. Vi er klare for hundre nye år.

Av Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør Store Norske Spitsbergen Kullkompani

Powered by Labrador CMS