Vil lage gruvemuseum i Svea

Store Norske, Sysselmannen og Svalbard Museum er enige om at gruvehistorien må bevares.

Publisert
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) besøkte Svea i forrige uke.

Det er gammelt nytt at gruvedriften i Svea og Lunckefjell skal opphøre.

Svea-samfunnet skal ryddes bort, og området skal tilbakeføres til slik det var før gruvedriften ble etablert.

Da forslag til statsbudsjett ble lagt frem i oktober i fjor, ble det klart at regjeringen ønsket at oppryddingen i Svea og Lunckefjell skulle settes i gang.

Foreløpig er det ingen som vet nøyaktig hva hele oppryddingsarbeidet kommer til å koste.

I statsbudsjettet for 2018 ble opprydningskostnadene anslått til å være rundt 700 millioner kroner, men i revidert nasjonalbudsjett var kostnadsanslaget 2,5 milliarder kroner.

Kan bli museum

Men selv om mesteparten av området skal tilbakeføres til naturen, finnes det en rekke verneverdige bygninger i Svea.

Én av disse bygningene kan bli omgjort til et gruvemuseum når opprydningsarbeidet er ferdig. Det ønsker både Store Norske, Sysselmannen og Svalbard Museum.

I desember i fjor sendte direktør Tora Hultgreen ved Svalbard Museum et brev til Sysselmannen, hvor hun kom med innspill i forbindelse med den forestående oppryddingen i Svea og Lunckefjell.

Store Norske ønsket å gå for kulldrift i Svea mens de rydder i Lunckefjell, men måtte innse at det ble for vanskelig.

«Svalbard Museum mener det er meget viktig at dokumentasjon av de historiske verdier og prosesser i forbindelse med fjerningen av dette unike kulturminnet gjennomføres, og det må vurderes hva som bør bevares for ettertiden», skrev Hultgreen.

Hun anbefalte å sette av midler til et dokumentasjonsteam som følger nedbyggingsprosessen, og la til at museet gjerne kommer med råd i den prosessen.

«Vi ser for oss at denne unike gruvehistorien kan gjøres tilgjengelig for allmennheten på Svalbard i en gruveutstilling eller et gruvemuseum i fremtiden», skrev Hultgreen.

Vil samarbeide

Jan Morten Ertsaas, som begynte i jobben som administrerende direktør i Store Norske 1. april, var tidligere i sommer i kontakt med Svalbard Museum for å diskutere hvordan arbeidet med å bevare historiske gjenstander i Svea bør organiseres mens oppryddingsarbeidet foregår.

– Den tråden skal plukkes opp igjen etter sommerferien. Det er en god idé å samarbeide med Svalbard Museum om dette. Vi samarbeider allerede med dem om museet i Gruve 3, sier Ertsaas til Svalbardposten.

Unikt oppryddingsarbeid

Ved Svalbard Museum mener de at det er svært viktig å ta vare på Svea-historien.

«Nå når dette gruvesamfunnet blir lagt ned og ryddet, noe som er unikt i norsk sammenheng, er det av stor betydning for norsk industrihistorie, arbeiderkultur og arbeiderhistorie at det unike gruvesamfunnet og kulldriften i Svea og Lunckefjell dokumenteres for historien og for fremtidige generasjoner», påpeker Hultgreen.

Den oppfatningen deler Store Norske.

– Hele historien i Svea bør fortelles. Vi er åpne for alle varianter og muligheter innenfor rammebetingelsene som er satt for opprydningen, sier Ertsaas.

Ønsker et formidlingsbygg

Aller best liker han idéen om å ha et gruvemuseum om Svea i nettopp Svea.

– Personlig synes jeg det er naturlig å fortelle Sveas historie i Svea. Det er en gruveindustrihistorie som er en del av den norske historien på Svalbard, og jeg synes at den fortjener å bli fortalt. Vi kommer til å gjøre en grundig jobb sammen med museet for å dokumentere historien, lover Store Norske-direktøren.

Miljøvernsjefen hos Sysselmannen ønsker å kunne se tilbake på oppryddingen i Svea med stolthet.

Morten Wedege, miljøvernsjef hos Sysselmannen, ønsker også et gruvemuseum i Svea.

– Det er fortsatt tidlig i prosessen, men det har vært lansert som en mulighet. Noen bygg i Svea er fredet, og det er ikke et godt vern av kulturminner å sette igjen bygg uten funksjon. Kan ett av byggene være et formidlingsbygg som forteller litt om historien til Svea og hva Svea har vært og betydd, vil det være en fantastisk mulighet. Men det må gjøres i dialog med Store Norske, sier Wedege.

Eies av Store Norske

Byggene i Svea eies av Store Norske. Sysselmannen er kulturminnemyndighet.

– Først er oppgaven å rydde, men samtidig må vi dokumentere. Dette går hånd i hånd. Det vi fjerner, må dokumenteres for ettertiden. Det er Riksantikvaren opptatt av, det er Sysselmannen som kulturminnemyndighet opptatt av og det tror jeg at Store Norske også er opptatt av, sier miljøvernsjefen.

– Vi stiller oss absolutt positive til det, og synes det er helt riktig å fortelle Sveas historie gjennom en ordentlig dokumentasjon, gjerne i Svea, påpeker Ertsaas i Store Norske.

Vil være stolt av oppryddingsarbeidet

Wedege hos Sysselmannen ønsker å kunne se tilbake på oppryddingen i Svea med stolthet.

– Jeg synes det er kjempeviktig å ta vare på historien. Særlig nå når vi rydder opp og fjerner noe. Det er kjempeviktig å minne ettertiden på hva som har vært. Det er det kulturminnevern handler om - å vise frem historien og være stolt av historien. En gang i fremtiden kan vi også være stolte av den oppryddingen som blir gjort i Svea, sier Wedege.

Kostet én million

Verdens nordligste kullgruvedrift har foregått på ulike deler av Svalbard i over 100 år.

Sveagruva ligger innerst i Van Mijenfjorden, cirka 60 kilometer sørøst for Longyearbyen.

Anlegget ble grunnlagt av det svenske selskapet Aktiebolaget Spetsbergens Svenska Kolfält i 1917. Det var kontinuerlig kullproduksjon i Svea frem til 1925.

Sveagruva ligger innerst i Van Mijenfjorden, cirka 60 kilometer sørøst for Longyearbyen.

I 1928 ble et nytt selskap etablert, og i 1934 ble Sveagruva norsk gjennom et oppkjøp av Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Prisen var én million kroner.

Ble skutt i brann

I årene frem til andre verdenskrig ble det drevet oppfaring og undersøkelser.

Sveaanlegget ble skutt i brann av en tysk ubåt i august 1944. Etter gjenreisning og drift med dårlige priser på kull, ble driften innstilt i 1949.

Først i 1970 startet produksjonen i Svea Øst. 17 år senere var det igjen driftsstans.

Kom aldri i drift

I 2001 ble en ny gruve åpnet, Svea Nord. Den nye gruva ble drevet med betydelig overskudd frem til 2005, da en brann i gruva medførte en kortvarig driftsstans.

I 2011 startet forberedelsene til åpning av en ny gruve i Lunckefjell, noen kilometer nordøst for Svea. Denne gruva kom aldri i ordinær drift og ble lagt i driftshvile i 2016.

Store Norske ønsket å gå for kulldrift i Svea mens de rydder i Lunckefjell, men måtte innse at det ble for vanskelig.

Byggene i Svea eies av Store Norske. Sysselmannen er kulturminnemyndighet.

Gruveklubben i Store Norske mener at det alltid vil bli stilt spørsmål ved nedleggelsen av Svea.

Ertsaas presiserte i juni at en full «omkamp», der man går inn for å etablere permanent drift i Svea igjen, ikke står på hans agenda.

Dette er heller ikke i tråd med det oppdraget selskapet har fått av eieren, Nærings- og fiskeridepartementet.

Til høsten kommer Sveagruvas 100-årige historie i bokform. Boka kommer som Svalbard Museums skrift nummer tre, og omhandler Sveagruvas historie fra 1917 til 2017. Boka er skrevet av Dag Avango og Peter Brugmans. Herdis Lien er redaktør.

Powered by Labrador CMS