Har det travelt i Lunckefjellet

Avgjørelsen om hvordan Store Norske skal hente ut kullet i det som beskrives som et av Norges mest krevende prosjekter, kommer tidligere enn planlagt.

Store Norske vil forsere den opprinnelige tidsplanen for Lunckefjellet.
Publisert
Lunckefjellet kommer som rødt og grønt iproduksjonsplanen, som strekker seg fram til 2030.
Per Andersson, administrerende direktør i Store Norske.

Det står mellom rom- og pilar-drift og strossedrift i Lunkefjellet. De totale prosjektinvesteringene er rundt 1,2 milliarder kroner, mens investeringene i produksjonsutstyret ligger henholdsvis i størrelsesorden 225 til rundt 320 millioner kroner.

Dette er sammen med neste års budsjett en av hovedsakene styret skal drøfte når det møtes i Longyearbyen den første torsdagen og fredagen i desember. Administrerende direktør Per Andersson bekrefter at produksjonsmetoden står på sakskartet.

100 millioner i forskjell
Den opprinnelige planen for å bestemme produksjonsmetode har vært å ta avgjørelsen senest i mars/april. Nå er det klart at Store Norske forsøker å forsere den opprinnelige tidsplanen, basert på kunnskapene selskapet nå har om kullforekomsten i Lunckefjellet.

I forkant har en intern prosjektgruppe vurdert alternativene. Store Norske har erfaring med mekanisert strossedrift siden 1975. Denne metoden blir vurdert som mer effektiv, og gjør det i tillegg mulig å drive ut mer kull, enn rom- og pilardrift.

Store Norske Spitsbergen Grubekompani er nå i full gang med oppfaringen. Skal selskapet nå et årlig mål på to millioner tonn kull fra Lunckefjellet med rom- og pilardrift, trenger selskapet fem sett maskiner og utstyr. Selskapet har to sett fra før, som brukes i forbindelse med oppfaringen i Lunckefjellet. Forskjellen i investeringer mellom de to løsningene er rundt 100 millioner kroner. Selv om investeringskostnadene for rom- og pilardrift er noe lavere, krever driftsmetoden et større mannskap, og har ifølge Store Norske betydelig høyere sikringskostnader, enn strossedrift.

Underskudd også i 2013
– Lunckefjell-prosjektet er nok et av de mest krevende industriutbyggingsprosjektene i landet for tiden. Bygging av infrastruktur, installasjon av gruveutstyr og store logistikkutfordringer gjennomføres av selskapets ansatte og en rekke nasjonale og internasjonale leverandører i et særdeles tøft klima. Prosjektet gjennomføres samtidig som selskapet er i prosess på store kostnadsreduksjoner med kraftig nedbemanning mot ca 300 ansatte ved inngangen til 2014, framholder Per Andersson.

Lunckefjellutbyggingen er et stort løft for Store Norske, som kommer til å gå med underskudd også i 2013. Et av flere tiltak er å redusere staben, og ved årsskiftet skal det være omkring 300 ansatte i selskapet.

Selv om selskapet nådde produksjonsmålet på to millioner tonn kull, har prisene vært lavere i år. Overgangen til skifergass i USA har ført til mindre bruk av kull i landet. Dermed sendes kull som normalt ville vært eksportert til USA fra Sør-Amerika, til Europa. resultatet blir at prisene presses. Sammen med økonomisk krise i Europa og storsatsing på alternativ energi skaper det store utfordringer for kullprodusenter i verden, også på Svalbard.

– Situasjonen er selvsagt veldig krevende, for prisene er ikke akurat i vår favør, selv om det har vært en bedring utover høsten, sier Store Norske-sjefen som legger til at kull foreløpig har en prismessig fordel framfor bruk av gass til energiproduksjon i Europa.

– Og opp i alle utfordringene vi har, synes vi det er gledelig, sier han.

HMS-jobb
På toppen har flere hendelser og ulykker den siste tiden ført til at selskapet øker innsatsen for å forebygge slike situasjoner i framtida. Siden slutten av oktober har Store Norske hatt tre arbeidsulykker, to i og ved Lunckefjellgruva og én i oppredningsverket i Svea.

– Vi må nok erkjenne at vi fortsatt har et stykke å gå på helse, miljø og sikkerhet. Vi har dessverre hatt en oppblomstring av skader i andre halvår, sier administrerende direktør Per Andersson.

Store Norske har derfor økt innsatsen på HMS-siden og har nå en kampanje med jobbobservasjoner hvor ansatte er med for å identifisere risiko i arbeidssituasjonen, og tar eierskap til forebygging.

– Det er et stort engasjement i dette arbeidet, sier Store Norske-sjefen.

Powered by Labrador CMS