Passerte to millioner tonn

Store Norske sendte nesten 800.000 tonn mer kull fra Svea Nord i år, enn i 2012. Nå trenger selskapet større lagringsplass i Svea.

Store Norske skipet ut over to millioner tonn kull i 2013. Her ligger "Lord Byron" til kai ved Kapp Amsterdam utenfor Svea.
Publisert

Siste båt forlot Svea på morgenen, fredag 22. november. Dermed kommer kullhaugene til å vokse fram til juli neste år, når skipningsesongen tar til igjen.

– Vi er veldig tett innpå den opprinnelige planen for 2013, sier Aleksander Askeland, direktør for produkt og performance i Store Norske Spitsbergen Grubekompani.

2,08 millioner tonn
Mens det i 2012 endte på beskjedne 1,3 millioner tonn, ble fasiten for 2013 2.088.000 tonn kull. Dette er litt i overkant av hva Store Norske har lagt til grunn for 2013.

Årsaken til denne økningen er færre problemer med oppredningsverket i Svea. Anlegget som skiller stein fra kullet, har vært en flaskehals i produksjonen. Denne høsten har verket vært stabilt uten større stanser. I tillegg har andelen stein vært litt mindre. Mens kullet som ble hentet ut i 2012 innholdt 30 prosent stein, har denne andelen i 2013 sunket til 21 prosent.

Fra Gruve 7 sendes den siste lasten på kjøl i midten av januar. Årets siste skipning fra Longyearbyen er forskjøvet med vel en måned etter ønske fra kjøperen.

Press
Prisene er imidlertid preget av gassrevolusjonen i USA, hvor amerikanerne sender kull inn på det europeiske markedet. Det har Store Norske fått merke, og i tredjekvartalsrapporten går det fram at den økonomise krisen i Europa og mer fornybar energi har forsterket denne tendensen. Tyskland og Storbritannia satser for eksempel på økt satsing på subsidiert, fornybar energi. Etter sommeren var det imidlertid en liten prisøkning igjen på grunn av leveranseproblemer i Colombia og høyere fraktrater i bulkmarkedet

– Nå er det full fart med å bygge opp lager til neste år, sier Askeland.

Fyller ut
Samtidig er et klart at det er for liten lagringsplass for kullet i Svea. Store Norske har meldt fra til Sysselmannen om at selskapet vil fylle ut et stort område ved oppredningsverket. Vinteren 2012/2013 måtte «flere hundre tusen tonn» urenset kull kjøres til skipningstedet Kapp Amsterdam for mellomlagring. I tillegg er oppfaringen i Lunckefjellet i full gang, og kullet herfra har andre kvaliteter enn kullet fra Svea Nord, og må lagres adskilt.

– Det viste seg at det var for lite plass sist vinter. Vi hadde en del stanser og plassen fylte seg opp, sier miljørådgiver Oddmund Rønning.

Dersom Sysselmannen ikke har innvendinger, kommer arbeidet til å starte i første halvdel av desember. Det skal brukes stedsegne masser og avgangsmasse fra oppredningsverket til jobben.

Powered by Labrador CMS