Store Norske må drive smartere

Ser etter billigere drift og økte inntekter.

Publisert

Store Norske legger opp til en bruttoproduksjon på 2,6 millioner tonn neste år. Stort steininnhold i det siste panelet i Svea Nord-gruva gjør imidlertid at nettoproduksjonen av kull blir omtrent som i år. Usikkerhet i markedet betyr også at ledelsen må sørge for enda større effektivitet og enda lavere kostnader.

– Totalbildet avgjør
– 2014 er fortsatt vanskelig på grunn av pris, kombinert med utfordrende driftsforhold. Vi har allerede gjort betydelig innhogg, sier administrerende direktør Per Andersson i Store Norske til Svalbardposten.

Fredag avsluttet styret årets siste møte. Her ble neste års budsjett lagt frem. Andersson ønsker foreløpig ikke å si noe om resultat, men bekrefter at selskapet må drive med lavere kostnader for å havne i balanse. Ved utgangen av året har det statseide selskapet redusert staben med rundt 18 prosent til 300.

– Vi har foreløpig ikke lagt opp til ytterligere bemanningsreduksjoner. Det er totalbildet som avgjør, og vi ser på hva som er mulig, både i forhold til å øke inntekter og å redusere kostnader.

Lunckefjell i ekspressfart
En usikkerhetsfaktor for neste år er panelet Store Norske nå driver i Svea Nord. Mens steininnholdet i kullet var nærmest lik null i starten, utgjør det i Svea nå 34 prosent. Det betyr at kostnadene per produsert tonn blir høyere.

I tillegg jobber Store Norske seg innover i Lunckefjellet, og sist fredag varslet styret at det vil ha oppstart av ordinær produksjon et halvt år tidligere enn opprinnelig planlagt. Målet er å få en så jevn overgang som mulig fra Svea Nord til Lunckefjellet, slik at produksjonen blir tilnærmet lik tidligere år. Det er mulig å få til dersom Lunckefjellet kommer inn tidligere enn planlagt, og fredag sluttet styret seg til anbefalingen om strossedrift og at den ordinære produksjonen i Lunckefjellet skal være igang et halvt år tidligere, enn opprinnelig planlagt.

– Det vi har sett til nå, støtter opp om strossedrift, sier styreleder Annette Malm Justad til Svalbardposten.

Administrasjonen har dermed fått fullmakt til å sluttforhandle med de aktuelle leverandørene av utstyret. Andersson sier dette vil være avsluttet før jul.
Før styremøtet har den offisielle starten for ordinær kullproduksjon i Lunckefjellet vært september 2015.

– Vi vil være i produksjon i mars 2015, bekrefter prosjektleder Harry Higraff.
Han forklarer at strossedrift er mer effektivt enn rom og pilar (den andre metoden som ble vurdert, red. anm.), men tilføyer samtidig at det alltid vil være rom for usikkerhet i forhold til geologien.

Krevende 2014
Styrelederen velger å se optimistisk på det, selv om hun innrømmer at 2014 blir et tøft år.

– Vi er ute i krevende vær. Noe kan vi kontrollere, noe kan vi ikke kontrollere. Men vi er ikke her for ikke å få det til.

En del av det som ikke kan kontrolleres er marked og kullpriser. For driften er det imidlerid noe annet, og Justad understreker viktigheten av god økonomisk styring og «cash-nøytral drift» for å komme igjennom 2014

– Vi må ha et kjempetrykk framover, sier hun.
Styrelederen mener samtidig det er lagt et godt grunnlag gjennom kostnadsreduksjonsprogrammet i Store Norske.

1,2 milliarder
De totale prosjektinvesteringene for Lunckefjellet er på om lag 1,2 milliarder kroner, mens investeringene i produksjonsutstyr til strossedrift ligger rundt 320 millioner kroner. Investeringene vil være nesten 100 millioner kroner høyere enn med rom- og pilarmetoden, men fordelen er at det krever mindre bemanning. I tillegg er det mulig å hente ut mer kull med strossedrift.

– Blir vi enig med en av tilbyderne er planen at strossa skal komme ved årskiftet 2014-2015, sier Andersson.

Lyspunkt
– Vi har kjørt en ganske ektrem prosess i høst for å se om det er mulig å komme i gang tidligst mulig, framholder Store Norske-sjefen.

Et lyspunkt er imidlertid at oppredningverket i Svea har fungert bra de siste månedene og levert bedre enn forventet. Store Norske har lagt opp til et strengt vedlikeholdsregime for anlegget som vasker stein ut av kullet. Jo bedre det statseide gruveselskapet er til å samle på den beste kvaliteten, jo høyere pris er det mulig å oppnå på kullsalget.

Powered by Labrador CMS