Har fått i gang veiarbeidet

Det blir en del plunder og omkjøringer de neste månedene. Men etter det skal veien til Gruvedalen bli bedre for både myke og harde trafikkanter.

Kjersti Olsen Ingerø og Morten Dyrstad på teknisk avdeling i LL anmoder veifarende om å være aktsomme de neste månedene mens det foregår veiarbeid i tilførselsveien til det nye boligfeltet i Gruvedalen.
Kjersti Olsen Ingerø og Morten Dyrstad på teknisk avdeling i LL anmoder veifarende om å være aktsomme de neste månedene mens det foregår veiarbeid i tilførselsveien til det nye boligfeltet i Gruvedalen.
Publisert

Denne uken begynte en stor gravemaskin fra LNS Spitsbergen å grave vekk jordlaget på Blåmyra. Etter hvert begynte lastebiler å kjøre i skytteltrafikk for å ta unna massene. Arbeidet med en bedre og sikrere tilgang til boligfeltene i Gruvedalen er i gang.

– Når jordlaget er borte, vil man fylle på med pukk, slik at det blir underlag for vei, sier sektorsjef teknisk i Longyearbyen lokalstyre (LL), Morten Dyrstad.

Teknisk sjef i LL, Kjersti Olsen Ingerø, lover også asfaltert vei på stedet, men det blir etter at løsmassene har satt seg, altså til neste år.

Det folk vil se utforme seg i området de neste månedene, i tillegg til veistubben over Blåmyra, er at den gamle veitraseen opp til området etter hvert blir til en gang- og sykkeltrasé. Sikkerheten er i høysetet.

– Hele poenget er å få til en sikrere adkomst til området både for myke og harde trafikanter, sier Dyrstad som viser på kart hvordan alt til slutt blir.

Det skal bygges to kulverter under den nye veien. Samtidig foregår det flytting og utskifting av fjernvarmerør. Det betyr at de veifarende må ta hensyn fram til månedsskiftet oktober/november, når prosjektet skal være ferdig.

– Veien vil bli stengt i perioder, og man må bruke omkjøringsmuligheter. Men alle skal komme fram, lover Olsen Ingerø.

– Vi vil anmode folk om å ta det med ro, og vise hensyn. Dette både av hensyn til myke trafikanter og det faktum at det er store anleggsmaskiner som arbeider med prosjektet, sier Dyrstad.

Dette er andre del av prosjektet med boligutbygging i Gruvedalen, som omhandler infrastruktur. Det er LNS Spitsbergen som utfører arbeidene, og Statsbygg er byggherre. LL har en utbyggingsavtale med Statsbygg.

Den nye adkomsten til Gruvedalen betyr at det blir en mer direkte forbindelse mellom Vei 229 og Vei 232. De to veiene vil møtes i et kryss over Hilmar Rekstens vei. Her var det for noen år tilbake planlagt en rundkjøring, som skapte en del debatt.

– Den blir det ikke noe av, i alle fall ikke i første omgang, sier teknisk sjef Kjersti Olsen Ingerø.

Powered by Labrador CMS