Leder:

Gullet som glimrer

I lys av dagens situasjon bør også gullåra ved St Jonsfjorden vurderes.

Enorme verdier kan ligge skjult i Holmesletfjella på sørsiden av St. Jonsfjorden.
Enorme verdier kan ligge skjult i Holmesletfjella på sørsiden av St. Jonsfjorden.
Publisert

Tvilen om hvorvidt det noen gang blir drift i Lunckefjellgruva er økende på Svalbard. Stadig flere gir uttrykk for at de vil bli overrasket dersom det er rom for å gjenåpne gruva etter tre års dvale. Teknisk sett skal det ifølge Store Norske ikke være noe problem, men utenforliggende faktorer som kullpris og politisk vilje vil til syvende og sist være avgjørende. Sistnevnte er skrantende og prisene er det lite å gjøre noe med. Jeg sier ikke det er umulig, men å gjenåpne en kullgruve kan bli en krevende øvelse, både nasjonalt og internasjonalt, siden vi snakker om et land som har vedtatt å trekke oljefondet – et av verdens største fond – ut av kull.


Samtidig snakkes det om å beholde kompetansen på gruvedrift under ekstreme, arktiske forhold. I pakken som eieren har vurdert, ligger en dobling av virksomheten i Gruve 7, nettopp for å ivareta denne kompetansen. Samtidig, bare åtte mil vest for Gruve 7, ligger det edle metaller og venter. I forrige utgave av Svalbardposten stilte Morten Often, ex-letesjef i Store Norske og tidligere daglig leder i Store Norske Gull, spørsmål ved forekomstene ved St. Jonsfjorden ved Forlandsundet. På bakgrunn av undersøkelser og boringer foretatt noen år tilbake tror geologene det er snakk om store forekomster av gull her. Denne rettigheten ble også holdt utenfor da Store Norske Gull i januar ble solgt til Nussir-direktør Øystein Rushfeldt. Often mener det kan være enorme verdier skjult i Holmesletfjella på sørsiden av fjorden, og fastslår at dette dermed kan være innledningen til en ny æra på Svalbard.

"Men dette betinger et nytt
forvaltningsregime på Svalbard"

Men dette betinger et nytt forvaltningsregime på Svalbard. Diskusjonen om bergverk på Svalbard har de siste årene vært begrenset til Adventdalen, Braganzavågen, Lunckefjell og Grønfjorden, og det krever som Often påpeker, en god porsjon politisk vilje til å åpne gruvedrift i et nytt område. Det er i og for seg ikke noe nytt i dette heller, men situasjonen på Svalbard har forandret seg dramatisk.

Often har i flere omganger uttalt seg om gullforekomsten, som han mener kan drives ut gjennom tunneler. Dette får bli opp til ekspertene å diskutere, men i lys av dagens situasjon og ønsket om å opprettholde livskraftige familiesamfunn og norsk svalbardpolitikk bør også dette være gjenstand for en vurdering når regjeringen legger fram ny stortingsmelding neste år.

Eirik Palm, redaktør.
Eirik Palm, redaktør.
Powered by Labrador CMS