Bedrifter spytter inn penger i Visit Svalbard:

Håper at Longyearbyen fortsatt skal være et bærekraftig reisemål

Nylig ble det kjent at Visit Svalbard måtte si fra seg utmerkelsen bærekraftig reisemål fordi de ikke kom i mål med finansieringen.

Publisert

Nå tar de største medlemsbedriftene, som via Svalbard Reiselivsråd eier Visit Svalbard, grep og sørger for at det tilføres ekstra midler neste år. Bedriftene er Coop Svalbard, Hurtigruten Svalbard og Svalbard Adventure Group.

– For oss er det viktig at vårt felles verktøy for en videre bærekraftig utvikling av reiselivet til Longyearbyen og Svalbard gjøres i stand til å fortsatt være en kraft i dette arbeidet. Derfor har vi tilbudt oss å forskuttere kontingent for 2020 tilsvarende nesten en halv million kroner, som skal gå til å lønne prosjektlederstillingen i Visit Svalbard videre over nyttår, sier administrerende direktør John Einar Lockert i Svalbard Adventure Group.

Les også: Hedrer reiselivssjefen med eget øl

Styreleder Ronny Strømnes, nevnte Lockert og Krisztina Uzonyi i henholdsvis Coop Svalbard, Svalbard Adventure Group og Hurtigruten Svalbard lanserte muligheten for styret i Svalbard Reiselivsråd før helgen.

Styret omfavnet idéen i styremøtet sist fredag, og vedtok at stillingen som destinasjonsutvikler fortsetter også i 2019.

Les også: Snart er ikke Longyearbyen lenger et bærekraftig reisemål

Ambisjonen er at de gjennom denne forsterkede innsatsen skal få på plass et system for en mer robust finansiering av selskapet fra 2020 av, der det blant annet skal jobbes med å få etablert et turistgebyr øremerket «fellesgoder».

Disse fellesgodene kan defineres som tiltak som legger bedre til rette for at turismen skjer i pakt med lokalsamfunnets interesser, hvor blant annet redusert slitasje av turismen på lokalbefolkning, infrastruktur og natur er sentrale elementer.

Les også: Reiselivssjefen skal kontrollere turismen med ny teknologi

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, er glad for at sentrale aktører og styret anerkjenner arbeidet som har blitt lagt ned på næringens vegne de siste fire årene.

– Som destinasjonsselskap er vi langt fremme i en utvikling som man på fastlandet bare har sett starten av, der reiselivet selv tar et mye større ansvar for samhandlingen med lokalsamfunnet. Visit Svalbards moderne funksjon innebærer så mye mer enn det tradisjonelle fokuset på markedsføring og turistinformasjon. Med denne tillitserklæringen fra medlemsbedriftene våre kan vi gå inn i 2019 med full styrke, og sørge for at utviklingen fortsatt er styrt og ansvarlig, sier Brunvoll.

Hvorvidt det vil være mulig å berge merket for bærekraftig reisemål er ennå uklart, men Brunvoll bekrefter at de vil ta kontakt med Innovasjon Norge for om mulig å få en utsatt frist for søknadsprosessen, som egentlig skulle vært ferdig 10. mars.

Powered by Labrador CMS