Store Norske er underfakturert for strøm:

Har betalt 25 prosent for lite

Siden 2006 har Store Norske betalt 75 prosent av faktisk strømforbruk i Gruve 7. Nå har de kommet frem til en avtale med Longyearbyen lokalstyre, og skal ut med i overkant av 3,2 millioner kroner i etterbetaling.

Store Norske ble underfakturert for strømbruk i Gruve 7 mellom 2006 og 2020. Nå har feilen blitt rettet, og Store Norske og Longyearbyen lokalstyre har blitt enige om etterbetaling.
Store Norske ble underfakturert for strømbruk i Gruve 7 mellom 2006 og 2020. Nå har feilen blitt rettet, og Store Norske og Longyearbyen lokalstyre har blitt enige om etterbetaling.
Publisert

Ifølge sektorsjef teknisk i LL, Morten Dyrstad, er summen i avtalen rundt 50 prosent av faktisk merbruk de siste tre årene.

– Siden feilen er eldre enn tre år ligger det en lovmessig begrensning på tre år. Spørsmålet har vært hvordan vi skal forholde oss til de tre årene. Summen er lavere enn utgangspunktet fordi man er usikre på hva som er opphavet til feilen, sier han.

Hadde mistanke

Bakgrunnen for saken er et prosjekt LL har gjennomført et par år, kalt «Tette båten». Alt av strømforbruk og fakturering er gjennomgått for å sikre at alt er korrekt.

– Prosjektet ble startet på generelt grunnlag. Man hadde mistanke om at det var gebyrer som ikke kom inn, men ikke konkret om Gruve 7. Etter at avviket ble funnet har vi hatt en dialog med Store Norske, hvor vi har prøvd å komme frem til et omforent faktagrunnlag, sier Dyrstad.

Morten Dyrstad, sektorsjef teknisk i Longyearbyen lokalstyre, sier at de hadde en mistanke om gebyrer som ikke kom inn før de begynte å gjennomgå strømforbruk og fakturering i byen.
Morten Dyrstad, sektorsjef teknisk i Longyearbyen lokalstyre, sier at de hadde en mistanke om gebyrer som ikke kom inn før de begynte å gjennomgå strømforbruk og fakturering i byen.

Gjennom denne dialogen har de funnet ut at det ikke har vært mulig å bringe alle fakta på bordet. Det som er klart er at det i 2006 ble foretatt endringer i høyspentforsyningen til Gruve 7. Anlegget ble bygget om fra en 11 kilovolt- til en 22 kilovolt-linje. Det var Store Norske som stod for denne gjennomføringen, fra prosjektering til gjennomføring. I denne forbindelsen ble det montert en ny måletrafo, og konstanten gikk fra 4.800 til 6.000.

Finnes ikke dokumentasjon

Strømforbruket fortsatte å bli utregnet med gammel konstant, noe som altså har ført til at Store Norske er underfakturert med omlag 25 prosent.

– Vi er enige om status og den faktiske feilen, som ble rettet med en gang. Spørsmålet, og det saken handler om, er hvordan man skal forholde seg til det fra feilen ble oppdaget og lengre tilbake i tid, sier Dyrstad.

Det finnes ingen dokumentasjon på hvordan denne feilen skal ha oppstått, noe som gjør at man ikke har faktagrunnlag nok for å diskutere hvem sin skyld det er. «På bakgrunn av denne manglende dokumentasjon har LL vurdert kravet opp mot prosessrisikoen ved en eventuell rettslig prosess», skriver LL i saksdokumentet. Saken skal opp i Administrasjonsutvalget tirsdag, hvor avtalen skal behandles.

Kunne ikke vite

Økonomidirektør i Store Norske, Cecilie Østerlie, mener at Store Norske verken burde eller kunne vite om underfaktureringen.

– Feilberegningen oppsto i forbindelse med en endring i anlegget som ble gjort tilbake i tid. Årsaken er en omregninsfaktor som ikke fremkommer på faktura fra LL, så det var ikke mulig for oss å avdekke det, sier hun.

– Hva vil de økte kostnadene ha å si for økonomien?

– Det øker energikostnadene med 25 prosent, og det er mye for Gruve 7. Vi bruker noen millioner kroner på strøm i året. Men det får ingen konsekvenser for andre ting, forsvarlig drift koster det det koster, og vi må bruke det vi bruker. Konsekvensen er at vi betaler mer i strøm enn det vi gjorde tidligere, sier hun.

30 mill. på tre år

Strømforbruket i Gruve 7 varierer ifølge Østerlie fra år til år. I løpet av 2018 til 2020 har Gruve 7 brukt strøm for i overkant av 30 millioner kroner totalt. 8,5 millioner kroner i 2018, 10 millioner kroner i 2019 og 13 millioner kroner i 2020. I fjor var det også driftshvile i Gruve 7 i tre måneder som en følge av vanninntrengingen, noe som skulle medført lavere strømkostnad.

– Strømforbruket er høyt, men fakta er at vi må betale det det koster. Det er beklagelig at dette ikke ble oppdaget før, men vi mener at vi ikke hadde noen forutsetninger for å vite det, sier hun.

Da feilen ble oppdaget i april 2020 gikk de i dialog med LL om feilen.

– Det var et mål både for oss og dem å unngå at det ble en rettslig prosess, men når vi får et krav på mange millioner var det noe vi måtte vurdere. Men det var stor prosessusikkerhet med saken, blant annet fordi at saken ligger mange år tilbake i tid.

– Er dere fornøyd med avtalen?

– Jeg tenker at begge parter nok er litt misfornøyde. Da er den nok ganske rettferdig, sier hun.

Forbruk varierer veldig

Energisjef i LL, Hans Normann, forteller at på grunn av at strømforbruket i Gruve 7 svinger så mye fra år til år, så er det også vanskelig å oppdage store avvik i fakturering.

– Vi fant ut av feilen ved kontroll av anlegget. Strømforbruket svinger mye i Gruve 7, og det er vanskelig å se om avvik er på grunn av produksjon eller andre ting. Derfor oppdaget vi ikke feilen i faktureringen, sier han.

Energisjef Hans Normann forteller at strømforsyningen i hele byen nå er sjekket, og at kvaliteten på målingen er høy.
Energisjef Hans Normann forteller at strømforsyningen i hele byen nå er sjekket, og at kvaliteten på målingen er høy.

I løpet av gjennomgangen av strømforsyning i hele byen er det oppdaget «småting hist og pist», ifølge Normann.

– Det kan være basert på feilmontering av målere eller feil på målere. Nå har vi gått gjennom hele byen, og nå mener vi at kvaliteten på målingen er høy, sier han.

Normann kan ikke minnes at noen har betalt for mye i strøm. Det gjenstår å sjekke rundt 40 målere, av totalt 1.900 i Longyearbyen.

Powered by Labrador CMS