20 deltakere i to timer på 650 meter strand = et halvt tonn plast

For to år siden ble det også ryddet på denne stranda.

Den som leter: Deltakerne fant mye søppel fra fiskeriene på Amsterdamøya.
Publisert
Fornøyde: Deltakerne med søppelfangsten på over et halvt tonn.

«Svalbard – urent farvann» var hovedtema for det 39. Svalbardkurset i dagene 1. til 11. august. Femten av deltakerne kom fra fastlandet (fra Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kunnskapsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet, Forskningsrådet, Oljedirektoratet, Kystverket og Fiskeridirektoratet) og arbeider til daglig med svalbardrelaterte temaer. Flere av disse er involvert i arbeidet med det som skal bli den nye svalbardmeldingen.

Svalbardkursets mål er å gi svalbardkunnskap til de som arbeider med svalbardssaker i statsadministrasjonen. Det er også viktig å knytte nettverk med institusjoner på Svalbard gjennom deltakerne fra SNSK, Longyearbyen Lokalstyre, Kings Bay, Unis, Norsk polarinstitutt og Sysselmannen på Svalbard. Kurskomiteen foreleste om geologi, biologi, forurensing, arkeologi, historie og andre forhold på Svalbard, og guidet på ekskursjoner i Svalbards natur. Deltakerne holdt innlegg om deres arbeid med svalbardsaker og i diskusjonene som etterfulgte kom lokale interesser tydelig frem.

Svalbardkurset foregikk i Longyearbyen og i Ny-Ålesund. I Ny-Ålesund besøkte vi forskningsstasjonene (bl.a. Kinas stasjon) og vi fikk også oppleve hvordan messa bespiste 170 personer samtidig.

Kursets siste del tok for seg praktisk strandrydding i «urent farvann». I samarbeid med Sysselmannen på Svalbard ryddet deltakerne 650 meter strand ved Gjøavatnet på nordsiden av Amsterdamøya. For to år siden ble det også ryddet på denne stranda, men likevel samlet deltakerne inn hele 512 kilo plast i løpet av to timer!

Som tidligere vist i Svalbardposten var 80 prosent av plastmaterialet fra fiskerirelatert virksomhet (garn, trosser, plastbøyer og pakkestrips) i ryddeområdet på nordsiden av Amsterdamøya. Plasten blir videre degradert til mindre partikler (mikroplast) som dyreplankton filtrerer og får i seg. Vi vet svært lite om hvordan mikroplasten som tas opp av dyreplankton oppkonsentreres i rovdyr som fisk, sjøfugl, sel og hval. Mikroplasten tar også opp kjemikalier i vannmassene og vil dermed i tillegg oppkonsentrere miljøgifter som tas videre opp i næringskjeden.

Deltakerne, som var en svært engasjert gjeng, fikk ved selvsyn oppleve hvor mye søppel som flyter i land på Svalbard. De tar denne kunnskapen med seg hjem til sine respektive institusjoner og vi håper at formålet med kurset ble oppnådd.

På vegne av Svalbardkurset 2015;
Per Kyrre Reymert, Eva Therese Jenssen, Geir Johnsen og Geir Wing Gabrielsen

Powered by Labrador CMS