HISTORISK BILDE:

Om russerkors på Svalbard

Fra venstre er det feltassistent Trygve Aas, Ingvill (1½ år) og kulturvernkonsulent Susan Barr.
Fra venstre er det feltassistent Trygve Aas, Ingvill (1½ år) og kulturvernkonsulent Susan Barr.
Publisert Sist oppdatert

Jeg viser til bildet i avisen av 2. februar 2024 hvor vi ser Helge Ingstad som står ved et russekors i 1934. I henhold til teksten skal korset ha vært et av de siste originale russekorsene på Svalbard.

Jeg vedlegger bilde av et annet av de siste stående russekorsene. Det ble tatt med forsinket utløser og viser Kulturvernet for Svalbard anno 1982 som registrerte kulturminner i området Liefdefjorden/Reinsdyrflya ut fra base i Texas Bar. Fra venstre er det feltassistent Trygve Aas, Ingvill (1½ år) og kulturvernkonsulent Susan Barr.

Dette er et privatfoto, da de «offisielle» registreringsbildene vi tok i forbindelse med arbeidet alle ble innlevert til Tromsø Museum hvert år (1979-82). Dessverre har jeg ikke greid å få tilgang til dem siden.

På Riksantivarens Kulturminnesøk-base https://www.kulturminnesok.no/ kan en søke opp ‘russekors’ og få en oversikt over korsrestene som er registrert over hele Svalbard. Min registrering fra 1982 er lagt inn under Krokelva/Worsleyhamna, men uten opplysning om årstallet for registreringene, noe som alltid er nyttig. En sysselmannsrundtur i 1998 bekreftet tydeligvis at korset fremdeles sto, men bare så vidt. Kanskje det er synlig på bakken nå?

Når det gjelder omtalen i avisen i forbindelse med det historiske bildet skal det nevnes at «Ingstads kors» ikke ble hentet inn til «Norsk Polarinstitutt i Tromsø» som det står.

NP var i Oslo-området frem til siste delen av 1990-tallet.

Breibogen er heller ikke ved Wijdefjorden, men på nordsiden av Reinsdyrflya hvor det også har vært registrert rester som antagelig var fra et russekors. Teksten er vel inne på dette på slutten av beskrivelsen.

Powered by Labrador CMS