Her er reinsdyret som gjorde at Sysselmannen reagerte

En reinsimle som tydelig ikke ser frisk ut ble avlivet sammen med kalven. Nå blir prøvene sendt til veterinærinstituttet for å få sjekke om det kan være rabies.

Reinsimla var tydelig ved dårlig helse.
Publisert

– Simla ser tydelig ikke frisk ut, det er bakgrunnen for at vi reagerte. Samtidig er det slik at reinsdyr blir syke og svekket i naturen, og kan dø av helt naturlige årsaker, sier rådgiver i natur- og artsforvaltning, Gustav Busch Arntsen, i miljøvernavdelingen til Sysselmannen.

Han understreker at det ikke er noen automatikk i at det er rabies.

– Men vi reiser ut fordi at rabies kan påvirke dyrets adferd og mobilitet, og at det til slutt ikke greier å bevege seg. Når vi da har hatt et tilfelle i vinter, vil vi være litt føre var, sier Busch Arntsen.

Han sier at de ikke ønsker å skape noen frykt, men at de er glade for at folk melder fra når de ser dyr som kan være infisert, og at de vil holde frem med å sjekke meldinger de får inn.

Foto: Jinfeng Li.

– Forhåpentligvis får vi avkreftet at dette er rabies, og at det er andre årsaker til at dyret har blitt dårlig, sier han.

– Frykter dere at det kan være andre sykdommer? På fastlandet har jo skrantesyken vært et stort problem for reinsdyr.

– Vi tror ikke spesifikk at det er skrantesyken, men både det og rabies blir testet med prøver fra hodet, så det er mulig å teste for. Det vil trolig bli gjort, sier Busch Arntsen.

Powered by Labrador CMS