Ingen rundkjøring ennå:

– Fornuftig å ta steget mot bilfritt sentrum

De folkevalgte har neppe sagt siste ord om trafikkavviklingen i Longyearbyen, og i denne ukens lokalstyremøte ble det som vanlig debatt.

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) er ikke sikker på om rundkjøring er veien å gå.
Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) er ikke sikker på om rundkjøring er veien å gå.
Publisert

Saken kom opp i lokalstyret på bakgrunn av handlingsprogrammet, hvor økt trafikksikkerhet er et av målene. Saken omhandlet krysset Hilmar Rekstensvei og vei 232, hvor blant annet politikere, foreldre og andre myke trafikanter har uttrykt frustrasjon rundt manglende trafikksikkerhet i krysset.

– Det er mange foreldre som er bekymret, vi har snakket med flere og fått mange meldinger om dette, sa Per Nilssen (AP).

Kontroll

Bakgrunnen for at krysset er slik det er i dag går tilbake da det ble bygget nye boliger i Gruvedalen i 2019. Da ble det gjort utbedringer i krysset for å imøtekomme økt trafikk. Rundkjøring lå inne som forslag også da, men ble valgt bort.

– Hvis man overholder fartsgrensen på stedet som er 30 km/t bør dette krysset være uproblematisk. Jeg synes vi også bør henstille til sysselmesteren om å holde fartskontroller i området, sa Stein-Ove Johannessen (H).

I saksfremlegget skisseres også mindre tiltak som fartshumper i både vei 232 og 229 inn mot krysset og/eller full stopp i alle retninger inn i krysset, regulert med skilt. «Begge nevnte tiltak er med på å redusere farten, men ingen av tiltakene har direkte påvirkning på forholdene for myke trafikanter, står det i saksfremlegget.»

Diskusjonen blant politikerne dreide seg i hovedsak om de økonomiske kostnadene. Spørsmålet var om summen for en rundkjøring heller skulle brukes til de mindre tiltakene, som gangfelt, skilt, fartshumper og belysing.

– Jeg mener vi må få forslag på bordet som ser lengre frem i tid. For meg handler det ikke om pengebruken, men hvordan vi bruker pengene. En rundkjøring koster fort én million kroner. Den vil selvsagt kunne bidra til et mer sikkert kryss. Samtidig mener jeg en rundkjøring bare er å flikke på gamle vaner, da er jeg mer tilhenger av å gjøre strukturelle grep som bidrar til ønsket samfunnsutvikling og en bedre arealdisponering, mener lokalstyreleder Arild Olsen.

Krysset mellom Hilmar Rekstensvei og Vei 232 beskrives som trafikkfarlig.
Krysset mellom Hilmar Rekstensvei og Vei 232 beskrives som trafikkfarlig.

Flere tiltak

Longyearbyen Arbeiderparti har tidligere vært klare på at de ønsker både enveiskjøring i Hilmar Rekstensvei og rundkjøring i krysset.

Olsen mener at fremtiden vil kreve nye tanker.

– Det er også kjent at vi har et behov for mer barnehage og i den nært forestående strategikonferansen er et temaene hva vi skal gjøre med skolen og svømmebassenget i et langsiktige perspektiv. Det er ikke helt umulig å tenke seg til at vi i fremtiden må ha plass til og bygge slike tjenester i nærheten av sentrum, eller i nær tilknytting til. Eksempelvis ny skole ved elvebredden og ny/eller mer barnehage kapasitet ved å bygge ut p-plassen utenfor Næringsbygget. Vi er altså tjent med og styre trafikken vekk fra sentrum og ut i «periferien», fremfor av gammel vane og la den gå gjennom og bryte opp sentrum, sier han.

Bilfritt sentrum

Han mener at en løsning kan være gjennomkjøring forbudt.

– Enkle grep som understøtter en fremtidstenking, er å lage gjennomkjøring forbudt på veien mellom Kullungen og hotellet så du slipper trafikk over det som er fotgjengerfelt i dag. Da er vi kvitt mye av trafikken og får en sømløs gågate fra UNIS og opp. Kan den blokkerte veien fra 232 og ned til 238 gi oss noen muligheter? spør han.

Saken ble enstemmig vedtatt, noe som betyr at administrasjonen begynner med de mindre tiltakene, både stoppskilt og fartshumper i 2022. De store grepene, som omhandler både rundkjøring og enveiskjøring vil løftes inn i arealplanprosessen, og blir eventuelt gjenstand for ny politisk runde.

–Jeg anser det som fornuftig å ta steget mot bilfritt sentrum steg for steg, da er rundkjøring eller andre tiltak som viderefører bilkjøring på veien mellom Kullungen og hotellet ikke et godt grep selv om det bedrer trafikksituasjonen der og da, sier Arild Olsen.

Powered by Labrador CMS