Om fjerningen av Northguider

Svalbardpostens leder og artikkelen om Northguider 22. august etterlater et inntrykk av at myndighetene ikke samarbeider godt i forbindelse med opprydningen etter trålerhavariet som skjedde i romjula.

Publisert

Kystverket og Sysselmannen vil understreke at vi har en tett og løpende dialog om opprydningsarbeidet, og har hatt dette siden første dag. Kystverket leder arbeidet fra myndighetenes side, og sysselmannen har bidratt inn i arbeidet med sin kunnskap om redning/beredskap og miljømessige forhold.

Det ble tidlig klart at det var viktig å raskt sette i gang tiltak for å fjerne drivstoff og olje fra havaristen, for å minske risikoen for utslipp. Havariet skjedde som kjent i Nordaust-Svalbard naturreservat, som er et svært viktig område for blant annet sjøfugl. Et oljeutslipp i disse farvannene kunne fått store negative konsekvenser for naturen. Kystverket og Sysselmannen er derfor fornøyde med at denne delen av operasjonen ble gjennomført så vidt raskt og effektivt.

Opprydningen etter havariet er et komplisert arbeid i krevende farvann, og det er flere og sammensatte årsaker til at arbeidet med fjerningen av selve vraket ikke kom i gang tidligere enn det gjorde. Både isforhold, nødvendig tid til befaring og planlegging av operasjonen, logistikkmessige forhold og miljøhensyn er elementer som de ansvarlige for fjerningen må ta hensyn til. Som nevnt over, og som det også framgår i Svalbardpostens artikkel har Sysselmannen gjennom Kystverket formidlet relevant miljøinformasjon til eier og forsikringsselskap.

Det er de som har vært ansvarlige for å legge planen for fjerning av havaristen Northguider, og som har lagt all relevant informasjon til grunn. Dette har myndighetene full tiltro til at er gjort på beste måte. I Hinlopen vil en hele året kunne møte drivis, men statistisk sett er det minst drivis i månedene august til oktober. I denne perioden er også hekketida for sjøfugl over og miljøsårbarheten dermed lavere. Ut fra denne informasjonen og de faglige innspill har Kystverket ut fra en samlet vurdering anbefalt at fjerningen bør foregå i denne perioden.

Vi skal alltid være åpne for innspill om at ting av og til kan løses annerledes. Men Svalbardpostens lesere trenger ikke være tvil om at myndighetene sammen med rederi og forsikringsselskap gjør alt vi kan for å forsøke å få havaristen fjernet og tatt hånd om på en faglig trygg og miljømessig forsvarlig måte. Og at alle de involverte har en interesse av at dette arbeidet skjer så raskt, sikkert og effektivt som mulig.

Powered by Labrador CMS