Skal trekkes bort, så blir den hugget opp

Planen er klar, men mye avhenger av hvordan været i området blir.

Isforholdene blir avgjørende når «Northguider» skal fjernes fra havaristedet i Hinlopen.
Publisert

I slutten av juni fikk Kystverket og Sysselmannen en presentasjon fra av hvordan vraket av reketråleren «Northguider» skal fjernes fra havaristedet i Hinlopen.

Vraket skal rettes opp, hull i skroget skal tettes igjen og det blir lagt stålplater på bunnen for å minske friksjonen når båten skal trekkes av grunnen den ligger på. Til operasjonen skal det benyttes en stor kranlekter og to taubåter. Etter at «Northguider» er trukket av grunn skal den slepes til fastlandet for opphugging.

– Vår konklusjon er at planen virker solid og gjennomførbar, og ivaretar de nødvendige miljøhensyn, sier Rune Bergstrøm, fungerende beredskapsdirektør i Kystverket i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Starter i august

Dersom vær- og isforholdene tillater det vil operasjonen starte tidlig i august. Det er forventet at oppretting og tetting av «Northguider» vil ta omtrent en måned. Dersom alt går som planlagt vil slepet vil gå ned til fastlandet i første del av september.

– Det er krevende forhold i området, og det er veldig viktig at vi får gode vær- og isforhold for operasjonen, sier Bergstrøm.

Skadene er dokumentert
«KV Svalbard» var ved «Northguider» forrige uke, på oppdrag for Kystverket. De har dokumentert skadene under vann med hjelp av et fjernstyrt undervannskamera (ROV). Blant annet er helningen på skipet dokumentert, det er tatt nøyaktige dybdemålinger der tråleren skal dras ut og det er forsøkt å bryte is rundt tråleren for å minske trykket.

Northguider ligger på samme sted som den grunnstøtte, men har blitt dreid kraftig over og ligger nå med kraftig slagside. Det nederlanske selskapet SMIT Salvage har fått oppdraget med fjerningen, og mener at jobben ikke er noe problem.

– Isforholdene er fremdeles svært utfordrende i Hinlopen, og «Northguider» har fått større slagside, men det ser ikke ut til at tråleren har fått større skader enn de vi visste om fra før, sier Bergstrøm.

Frist før nyttår

Kystverket fører tilsyn med rederiets egne tiltak på havaristen, og samarbeider tett med rederiet Opilio AS, som eier båten, forsikringsselskapet (Gard), bergingsselskapet og Sysselmannen om bergingsoperasjonen. Kystverket har gitt pålegg til skipseier om å fjerne havaristen i perioden august til desember 2019, og sørge for tiltak mot akutt forurensing.

Beslutningen om å la den havarerte tråleren ligge til august var basert på en totalvurdering, og ble tatt av Kystverket i samråd med Sysselmannen. En del av totalvurderingen var at området er spesielt sårbart for fugle- og dyrelivet i vår- og sommersesongen.

Powered by Labrador CMS