Leserinnlegg:

Da NFD glemte seg litt

En varmestue på Hiorthhamn er slettes ingen dårlig ide, men gir også grunn til bekymring.

Private hytter: Oversiktsbilde over Hiorthhamn som viser de private hyttene og Telegrafens plassering.
Publisert

Vi som eier hytte der ute tok initiativet til skisporet som har blitt kjørt i flere år, slik at skiglade fastboende kan komme seg ut, og vi ønsker selvfølgelig fastboende velkommen. Men samtidig så håper vi på forståelse for at vi også ønsker «hyttefred» og privatlivets ro når vi er på våre egne hytter. Og det er her Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) glemmer seg litt. Det nevnes ikke med et ord i verken saksfremlegget til LPO, søknaden til Riksantikvaren eller artikkelen i Svalbardposten at Telegrafen ligger tett på private hytter. Og illustrasjonsbilde av Telegrafen i Svalbardposten er nok tatt fra den eneste vinkelen mulig uten å vise nærliggende hytter rundt bygget. Det er også betenkelig at NFD ikke har tatt initiativ til en god dialog med hytteeierne i området, og ikke tok kontakt før etter at hytteeierne selv hørte om saken via «jungeltelegrafen» og selv tok kontakt med NFD. Da fikk hytteeierne mulighet til å uttale seg, noe som ble kort avist med at «ulempen dette medfører hytteeiere var mindre enn fordel med varmestue». En skulle tro at NFD ville prøve å finne gode løsninger i samarbeid med de som har interesser i området, men ser det dessverre ikke ut til at NFD har den viljen.

Det er flere utfordringer med bruk av Telegrafen som varmestue. Det ene er selvfølgelig vernebestemmelsen som sier man helst ikke skal restaurere gamle bygg, men heller vedlikeholde.

Det ligger flere utfordringer her som gjør dette problematisk. Den umiddelbare nærheten til private hytter gjør at Naboloven §2 bør vurderes da Telegrafen deler tun med nærmeste private hytte, og tomtefeste til nabohytten går til trappen på Telegrafen. Videre er det problematisk å installere varmepunkt i et så sårbart bygg. Det er heller ikke gjort noen god vurdering hvordan man skal løse sanitæranlegg, og hva da med hunder som gjør fra seg mellom private hytter der barn leker? Og hvordan sikres hyttefreden og privatlivet til de som eiere de rundt liggende hyttene?

Det kommer uklart frem i saksfremlegget hvordan bygget skal brukes, og der en stor risiko for at den kan bli brukt til både overnatting og fest. Selv om NFD det påstår det skal være begrenset bruk foreligger det ikke en plan på hvordan dette skal løses eller kontrolleres. Dermed tilfaller det også en økt brannrisiko både for Telegrafen, men også private vernede bygg som ligger tett på.

Tett: Hyttene på Hiorthhamn ligger tett. Telegrafen nærmest til høyre.

NFD og LPO sier i denne saken at det ikke er behov for å søke om bruksendring, selv om hovedformålet til Telegrafen vil bli en varmestue organisert av en foreløpig ukjent organisasjon i Longyearbyen. Med andre ord det vil være en organisert virksomhet som vil være hoved formålet med Telegrafen. Spørsmålet da er hvilken premiss som settes her, og kan det da overføres til andre bygg som ønsker en begrenset endring i bruksområdet. Vil det da ikke være behov for bruksendring?

Vi som eier hytter på Hiorthhamn har selvfølgelig ingenting imot besøk, det er bare hyggelig. Men vi ser med bekymring på forslaget til NFD da det virker lite gjennomtenkt. Vi ønsker ikke økt forsøpling av området, slik vi tidligere opplevde med organiserte reisefølger. Og vi ønsker å bevare hyttefreden, og ikke minst verne om privatlivets fred, samt også verne om de verdifulle byggene som står der ute. Vi håper og tror det finnes forståelse for det, også fra de som brenner for varmestue på Hiorthhamn.

Ovenfor NFD har vi kommet med ett forslag til varmestue vi mener er mye bedre egnet en bruk av Telegrafen. En bygning som ligger tett på skisporet, og rett ved sjøen for de som måtte komme med kajakk om sommeren. Bygget er lite, men stort nok til formålet, og lett å varme opp. Og det er å benytte den gamle smien ved taubanesentralen på Hiorthhamn. NFD mener bygget er for lite for «begrenset» bruk som varmestue, noe vi må si oss uenig i. Det vil selvfølgelig være de samme utfordringene ovenfor vernebestemmelsene for Smien som for Telegrafen. Men Smien har et etablert varmepunkt som kan vedlikeholdes og settes i stand.

Powered by Labrador CMS