Se bildene fra det gamle kraftverket:

Her har tiden stått stille siden 1983

Det gamle kraftverket skal sikres og åpnes for publikum. Målet er å bruke det til et opplevelsessenter.

Publisert

Tida står ikke stille på Svalbard, den tar igjen.

Det synes på det gamle kraftverket. Elementene tærer på bygningen og inventaret. Vann og frost har laget en isblokk av kjelleren. Nå skal forfallet stoppes.

Kraftverket er automatisk fredet og Riksantikvaren har åpnet pengesekken for å sikre bygget. Målet er å åpne det for publikum. «Prosjekt Fossil» er i gang.

PERMA-IS: Vann og permafrost har gjort kjelleren i det gamle kraftverket til en isblokk. Her sett fra kjellertrappa.
PERMA-IS: Vann og permafrost har gjort kjelleren i det gamle kraftverket til en isblokk. Her sett fra kjellertrappa.

Bruk er vern

Byens første kraftverk var i drift fra 1920 til 1983, da dagens kraftverk ble tatt i bruk. Gjennom årene har det vært flere innspill om anlegget, men det har blitt stående og forvitre.

Riksantikvaren har gitt en halv million kroner til forprosjektet for «Fossil», et prosjekt som Riksantikvaren selv har vært katalysator for.

– Kraftverket ble tatt konkret opp under et seminar de hadde om «vern gjennom bruk» for et par år siden. Da begynte vi å jobbe med det, i samarbeid med Longyearbyen lokalstyre (LL), forteller Ingvild Sæbu Vatn hos LPO Arkitekter.

BEGEISTRET: Leder for "Prosjekt Fossil", arkitekt Ingvild Sæbu Vatn.
BEGEISTRET: Leder for "Prosjekt Fossil", arkitekt Ingvild Sæbu Vatn.

Sikring og visning

Kraftverket står stort sett slik det ble forlatt på 1980-tallet.

– Det er et monument over fossiltida, ei tid som er i ferd med å gå over. Her kan vi vise fram den historien, sier Sæbu Vatn.

– Det er god løsning å utvikle stedet i tillegg til å kunne ivareta vår forpliktelse som eier, sier eiendomssjef Jan Myhre i LL.

Forprosjektet vil trolig gi seg praktiske utslag til våren 2021, i form av sikring av dører, tak og vinduer.

– Så ser vi at det skaper muligheter for å lage en sikker «løype» gjennom bygget for å vise fram det unike anlegget, synes han.

URØRT OG BERØRT: Tida har satt sitt preg på utsiden og innsiden av det gamle kraftverket, men alle ting er her, konstaterer arkitekt Ingvild Sæbu Vatn (nærmest), eiendomssjef Jan Myhre i LL og kulturminneforvalter Ina Snaprud hos Sysselmannen.
URØRT OG BERØRT: Tida har satt sitt preg på utsiden og innsiden av det gamle kraftverket, men alle ting er her, konstaterer arkitekt Ingvild Sæbu Vatn (nærmest), eiendomssjef Jan Myhre i LL og kulturminneforvalter Ina Snaprud hos Sysselmannen.

Innefrosset treningsrom

Prosjektet har Sysselmannens velsignelse.

– Sikring er viktig, og alt er bedre enn slik det står nå. Så er ikke rehabilitering noe mål; bygget skal bære preg av historien og formidle den, sier kulturminnerforvalter Ina Snaprud hos Sysselmannen.

Isblokka som fyller kjelleren er én problemstilling som skal løses. Eiendomssjef Myhre forteller at det kom vann i kjelleren noen år etter stenging. Så har permafrosten gjort sitt. Blant annet inngår et komplett treningsrom i den massive isblokka.

– Vi kan tømme kjelleren eller vi kan la den være slik. Men vi skal uansett drenere og sørge for at isblokka ikke vokser videre opp i første etasje, tenker Myhre.

Opplevelsessenter

I disse dager søker «Fossil» om mer penger, fra Svalbards miljøvernfond, til konkret bygningssikring.

– Så kan folk komme og se selv. Det vil skape engasjement for den videre utviklingen av stedet. Det er mange muligheter, sier Sæbu Vatn.

Noe museum ser man ikke for seg i kraftverket. Men kanskje formidling av by- og gruvehistorie er en mulighet, i samarbeid med Svalbard Museum, Store Norske og Norges Vassdrag og Energiverk (NVE). Det kan brukes som et opplevelsessenter med utstillinger, kunst og konserter.

Uansett skal det stort sett stå som det er; en fossil med en tydelig og synlig historie.

FAKTA:

Det gamle kraftverket

1920: Første byggetrinn. 10 x 14 meter betongbygg med tretak.

1924: Bygningen blir utvidet i to omganger, et av byggetrinnene med kjeller. Flere mindre tilbygg kommer de nærmeste årene.

1937: Opprinnelig bygg blir utvidet vestover.

1941-43: Kraftstasjonen blir ødelagt under krigen. Betongveggene skal ha holdt stand men takkonstruksjonen ble utbrent.

1945-46: Gjenoppbygging med noe riving og nye tilbygg. Veggene blir høyere og nye tak lages i betong og stålkonstruksjon.

1946-83: Flere mindre ombygginger.

1983: Stengt.

ENERGISENTER: Eiendomssjef Jan Myhre i kraftverket som har vært stengt siden 1983.
ENERGISENTER: Eiendomssjef Jan Myhre i kraftverket som har vært stengt siden 1983.
Powered by Labrador CMS