Ønsket akvarium med levende kongekrabbe

Nei til hotell-krabber i Longyearbyen.

Kongekrabba lever naturlig nord i Stillehavet Den finnes nå i Finnmark og Nord-Troms etter å ha spredd seg fra Murmansk-fjorden på 1960-tallet. Den er vurdert i høyeste risikokategori, ettersom den fortrenger andre bunnorganismer.
Publisert

Troika Seafood AS søkte om lov til å ta levende kongekrabber til Longyearbyen. Levende kongekrabber er en del av Hurtigrutens matkonsept, og de ønsket å etablere et akvarium i ett av hotellene her.

Arten er uønsket i norske farvann, og derfor svartelistet.

Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet mener risikoen ved prosjektet vil være ubetydelig, dersom det settes som vilkår at bare hannkrabber fraktes til Svalbard, at de må være i et lukket miljø og aldri slippes ut i fjordene. Likevel avslår Miljødirektoratet søknaden.

Risiko for feil

Begrunnelsen er at en tillatelse etter direktoratets vurdering ville være å flytte en terskel for hva man aksepterer av risiko for naturen på Svalbard.

«Slik situasjonen er i dag, er det også uten levende innførsel, en viss risiko for at kongekrabben kan nå Svalbard. For å redusere denne risikoen må alle nødvendige forholdsregler tas,» skriver de i avslaget.

De har vurdert om risikoen kan utelukkes ved å sette som vilkår at bare hannkrabber kan innføres i tillegg til nødvendige kontrolltiltak, «men det vil likevel være risiko tilstede for at utilsiktet innføring av hunnkrabber og uhell kan skje. Ettersom de miljømessige konsekvensene ved et uhell vil være store, må dette tillegges stor vekt i denne saken», konkluderer de.

– Pedagogisk feil

Miljødirektoratet skriver videre at de skjønner verdien av tilgang på ferske råvarer. Hvis det som en del av Hurtigrutas matkonsept, er et poeng med akvariet å vise fauna fra Svalbard og nordområdene, blir dette pedagogisk feil da arten ikke finnes her i dag og at den er skadelig for stedegen natur.

De viser til at det med daglige avganger med fly, skal være mulig å levere fersk kongekrabbe som er avlivet før den ankommer Longyearbyen. De mener også det finnes eventuelle andre arter som Hurtigruta kan vise i et akvarium.

«Vi kan ikke se at det foreligger tungtveiende behov for å innføre denne arten levende til Svalbard. Tvert imot bør en unngå innføring av fremmede levende organismer til Svalbard tatt i betraktning de høye miljømålene for øygruppen.», avslutter de.

Powered by Labrador CMS