20 korona-millioner til Svalbard i revidert nasjonalbudsjett:

– Svar på krisepakka kommer senere

Longyearbyen lokalstyre (LL) foreslås tildelt til sammen 20 millioner kroner for å dekke tap og kostnader som følge av koronakrisen. – Som forventet. Svar på søknad om 180 krise-millioner kommer senere, sier lokal Høyre-topp.

SOM VENTET: Kjetil Figenschou, nestleder i Lokalstyret og leder i Høyre i Longyearbyen, er lovet svar på Svalbards krisepakke-støtte på 180 mill. senere denne måneden.
Publisert

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett er Svalbardbudsjettet økt med snaut 20 millioner kroner.

Dette kommer i tillegg til de 7,5 millioner kroner som tidligere er bevilget til stønadsordningen for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er permittert.

Det er nøyaktig 19,9 ekstra millioner kroner som er foreslått, hvilket øker den totale rammen for Svalbardbudsjettet til 423,2 millioner kroner.

Ekstrabevilgningen skal, ifølge forslaget, dekke «inntektstap og økte utgifter som følge av virusutbruddet og påfølgende smittevernstiltak».
– Det er som forventet etter den dialog jeg har hatt med regjeringen og våre stortingsrepresentanter, sier Høyres Kjetil Figenschou til Svalbardposten.
Longyearbyen Lokalstyre har søkt regjeringen om 180 millioner kroner i krisetiltak for Svalbard, en søknad som ikke kan sies besvart av forslaget til revidert nasjonalbudsjett.
– Man har valgt å innføre videre tiltak i en egen tiltakspakke som kommer noe senere denne måneden. Såvidt jeg vet vil det være spesifike Svalbard-tiltak i den pakka, sier Figenschou.
– Det er vel kanskje optimistisk å tro at vi skal få gjennomslag for alle de 180 millionene, men vi skal fortsette å jobbe for å de vesentligste av tiltakene vi har bedt om. Vår jobb som lokalpolitikere er ikke ferdig, anser den lokale Høyre-toppen.
– Det viktigste er at det kommer noe næringsrettet, som for eksempel støtte til Visit Svalbard, legger han til.

200.000 kroner av den foreslåtte ekstrabevilgningen skal dekke tapte inntekter for Longyearbyen lokalstyre som følge av bortfall av foreldrebetaling mens barnehagene og skolefritidsordningen var stengt.

Powered by Labrador CMS