Husk faktasjekk Høyre

I siste Svalbardposten hevder Stine Teigen i Høyre at AP og V står i spissen for tvungen sommerferieperiode for barnehagefamiliene.

Stine Teigen får tilsvar fra Venstre på forrige ukes leserinnlegg.
Publisert
André Jenssen er leder i Oppvekst- og kulturutvalget.

Vi kjenner oss ikke helt igjen i beskrivelsen. Saken er behandlet i to runder i Oppvekst og kulturutvalget (OKU), i tillegg ble det gjennomført en høringsrunde der fire ukers helt sommerstengt barnehage var et forslag. Flere var skeptiske, noe blant annet V og Frp som eneste partier påpekte i høringen.

Administrasjonen endret sitt forslag etter høringsinnspillene. I første runde i OKU het det i vedtaket at: «… det forutsettes at barna skal ha ferie fire uker per år. Tre av ukene skal avvikles sammenhengende i skolens sommerferie.» Vedtaket ble enstemmig, inklusive Høyre sin stemme.

Så oppdaget man at dette faktisk ikke var en videreføring av dagens praktisering, men en innstramming. Saken ble så tatt opp på nytt i OKU, i en god og bred debatt. Venstre sitt endringsforslag ble vedtatt med fem mot en stemme. Etter søknad kan det nå gjøres unntak for de som sliter med å få til tre uker sammenhengende ferie i sommermånedene.

Det gir en viss fleksibilitet for familiene, men peker likevel på at sommerferien i størst mulig grad legges til nettopp sommeren. Samtidig blir det enklere for barnehagene med planlegging og bemanning. Vi mener det er et godt kompromiss som ivaretar familiene, barna og de ansatte.

André Jenssen, Leder OKU

Terje Aunevik, Lokalstyrelederkandidat

Powered by Labrador CMS