Leder:

Hyttedrømmen utenfor rekkevidde

Nå ble det ikke så mange hyttetomter tilgjengelig – inntil videre.

Dyrt: Hytte i nærhet av Longyearbyen står aller høyest på ønskelisten for mange. Men her er det dyrt. Den nærmeste hytta ble solgt for tre millioner kroner.
Publisert

I en uformell gallup tidligere i år spurte Svalbardposten om du drømmer om egen hytte på Svalbard. 55 prosent svarte at det står høyest på ønskelisten. Vi registrerte 741 svar totalt. Selv om vi ikke skal legge all verden i disse gallupene, så gjenspeiler det folk snakker om. Ikke sjeldent hører du noen som snakker og drømmer om egen hytte. Den drømmen kan være langt unna.

For en tid siden ble en liten hytte på Vestpynten solgt for tre millioner kroner, 1,7 millioner over prisantydning. Skal du få oppfylt ønsker om å eie hytte på Svalbard må du ha dyp pengepung. For de hyttene som legges ut for salg går fort og ofte til priser langt over det normale folk har råd til. Det er spesielt hytter i nærområdet som er populære. Lett adkomst er viktig for småbarnsforeldre, den utvider brukstiden og man trenger ikke en hel dag til planlegging og til transport til hytta.

Så kom det et lite håp i januar fra Nærings- og fiskeridepartementet. En delplan fra Longyearbyen lokalstyre som omhandlet flytting av eksisterende hytter på grunn av rasfare, ville gi mulighet for etablering av 18 nye hytter. Departementet var positiv til planene.

Les også: Betalte 1,7 millioner over prisantydning

Folk bor trangt i Longyearbyen og mange bor her for å oppleve villmarka. Å eie hytte vil også være positivt for å få folk til å bo her lengre, å oppfylle de svalbardpolitiske målene til regjeringen. Eller som det står i sakspapirene: «Hyttene på Svalbard er et tilbud til lokalbefolkningen i Longyearbyen. Hyttene brukes som rekreasjon og øker både velvære og trivsel for fastboende, noe som igjen kan bidra til å sikre en stabil befolkning som blir boende over lengre perioder. Dette er således i tråd med det svalbardpolitiske målet om et robust familiesamfunn».

Men da utlysningen kom fra departementet ble det bare utlyst seks tomter. NFD oppfordret lokale lag og foreninger til å søke og avsatte to tomter til prosjekter som kan gi et målrettet hyttetilbud utelukkende til småbarnsfamilier. LL har nå benyttet muligheten og ønsker to av tomtene i Todalen for å sette opp hytter som barnehagen kan bruke. Tanken er at foreldre i barnehagen kan søke om å leie hyttene, og LL skriver at dette vil sikre et hyttetilbud til småbarnsfamilier i Longyearbyen.

Da gjenstår fire tomter til fordeling. Da kan folk sannsynligvis se langt etter muligheten til å bygge hytte. Hvorfor er ikke alle tomtene utlyst med en gang for i det minste dempe mangelen på håp om å få bygge? Hvorfor skal tomtene koste 150.000 kroner for et firma eller en privatperson? Det siste spiller uansett ingen rolle da svært få privatpersoner vil få muligheten til å bygge på noen av de utlyste tomtene.

Er du enslig eller er du et par uten barn som drømmer om hytte, så kan du se langt etter egen hytte. Her gjøres det en forfordeling som utelukker mange fra muligheten til å få hyttetomt. Når de resterende tomtene blir utlyst, er foreløpig uklart, men antallet er uansett så lite at hyttedrømmen vil forbli en drøm for de fleste av Longyearbyens innbyggere.

Powered by Labrador CMS