Ingvill Smines Tybring-Gjedde blir ny svalbardminister

Tybring-Gjedde blir samfunnssikkerhetsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) er ny statsråd. Hun ble utnevnt til ny svalbardminister i statsråd i dag kl. 14. .Som samfunnssikkerhetsminister får hun ansvar for politikken knyttet til samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene.
Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) er ny statsråd. Hun ble utnevnt til ny svalbardminister i statsråd i dag kl. 14. .
Som samfunnssikkerhetsminister får hun ansvar for politikken knyttet til samfunnssikkerhet, beredskap og polarområdene.
Publisert
Tor Mikkel Wara skal som justis- og innvandringsministeren ha ansvaret for politikken knyttet til justis, asyl og innvandring.
Tor Mikkel Wara skal som justis- og innvandringsministeren ha ansvaret for politikken knyttet til justis, asyl og innvandring.

Fakta:

Utdanning
1981 Kristelig Gymnasium Naturfaglinje
1991 NDT-Tekniker, Force Institutes, Danmark

1996 Markedsøkonom, grunnfag markedsøkonomi, BI Stavanger
1998 Høyskolekandidat, BI Stavanger

1999 Bachelor i Internasjonalisering og Ledelse, BI Stavanger

2002 Master of Management Program: Organisering og ledelse av Intellektuell kapital, BI Stavanger

2004 Master of Management Program: Samspill og ledelse, BI Stavanger

Arbeidspraksis

Fornebu Lufthavn 1986-1987 Ansatt ved Lufthavnkontoret

Ut-veg as 1988-1990 Daglig leder
TKT AS (Tilkomst Teknikk) 1990-1992 Opplærings- og sikringsleder on- og offshore
Grøner Offshore 1992-1994 Seksjonsleder

BI Stavanger 1999-2003 Prosjektkoordinator, Corporate

BI Stavanger 2003-2005 Leder Seksjon for Petroleumskompetanse

Innovasjon Norge Rogaland 2005-2007 O&G regionsansvarlig

Innovasjon Norge 2007-2010 Sektorleder O&G

Utenriksdepartement 2010-2011 Seniorrådgiver Næringspolitisk seksjon

Innovasjon Norge Spesialrådgiver Delegasjonsavdeling

Utenriksdepartement 2014-2015 Seniorrådgiver Besøksseksjonen

Tillitsverv / Folkevalgte verv / Styreverv

Organisasjon Fra Til Verv

17. mai-komiteen i Oslo 2014 2015 Medlem

Kringkastingsrådet 2013 2015 Vararepresentant

17. mai-komiteen i Oslo 2013 2014 Varamedlem

Bystyret 2011 2014 Varamedlem Byutviklingskomiteen

Frogner FrP 2010 dd Styreleder

Solvang ASA 2006 2010 Styremedlem

Frogner FrP 2009 2010 Nestleder

Familiestiftelsen 2008 2009 Styremedlem

Hafrsfjord Rotary 2006 2006 President

Justis- og beredskapsdepartementet får to statsråder. Statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde blir samfunnssikkerhetsminister og får ansvaret for samfunns- og IKT-sikkerhet og beredskap, herunder krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren. Tybring-Gjedde får også en samordningsrolle og pådriveransvar for samfunnssikkerhet i sivil sektor.

– Siden 2013 har regjeringen satt i verk en historisk og etterlengtet satsing på samfunnssikkerhet og beredskap, og vi styrker nå dette arbeidet ytterligere. Jeg ser frem til å jobbe med Ingvil Smines Tybring-Gjedde for ytterligere å løfte den nasjonale beredskapen og bidra til vår alles trygghet i hverdagen, sier statsminister Erna Solberg.

Samfunnssikkerhetsministeren overtar ansvaret for sikkerhetsloven og for den administrative styringen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun blir også ansvarlig for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sivil klareringsmyndighet og Hovedredningssentralen. Samfunnssikkerhetsministeren overtar i tillegg ansvaret for styringen av Polaravdelingen, herunder avdelingens oppgaver tilknyttet styringen av Sysselmannen på Svalbard.

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara har ansvaret for alle øvrige saker i departementet.

Longyearbyen FrP skriver om den nye svalbardministeren på sine facebooksider:

– Lyb FrP er allerede i gang med å opprette kontakt med Tybring Gjedde for å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med forrige svalbardstatsråd Tor Mikkel Wara. Hun har god erfaring fra regjeringen, og kommer fra en posisjon som statssekretær i olje & energidepartementet.

Powered by Labrador CMS