Innfører oppholdsforbud

Sysselmannen stenger deler av Lia fra fredag 22. desember.

I området merket med rødt blir det innført oppholdsforbud fra og med fredag 22. desember.
I området merket med rødt blir det innført oppholdsforbud fra og med fredag 22. desember.
Publisert

Sysselmannen har besluttet å legge ned totalforbud mot opphold i følgende områder i Longyearbyen fra og med fredag 22. desember: Vei 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, samt vei 226-10, 226-12, 226-31, 226-33, 226-35, 226-37.

– Det er tre boenheter som blir berørt, og totalt seks personer, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen.

Forbudet mot opphold i området gjelder alle i Longyearbyen, og overtredelse av forbudet kan straffes etter politiloven § 30, opplyser sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding.

Videre står det at «forbudet er begrunnet i faren for enkeltpersoners og allmennhetens sikkerhet, fordi området er spesielt utsatt for snøskred. Gjeldende ordning med en kombinasjon av lokalt snøskredvarslingssystem og mulige evakueringsbeslutninger basert på skredfaglige råd, etterlater en for stor rest-risiko og uforutsigbarhet til at de aktuelle husene kan være bebodd om vinteren, så lenge tiltak for snøskredsikring av bebyggelsen ikke er iverksatt».

Sysselmannen skriver videre at erfaringer fra de to siste årene viser at det allerede fra desember kan oppstå værsituasjoner som medfører økt snøskredfare.

«Tiltak for snøskredsikring av den aktuelle bebyggelsen er ikke iverksatt, og Sysselmannen har derfor nå besluttet forbud mot ethvert opphold i området fra og med fredag 22. desember 2017. Datoen er valgt ut fra foreløpige værvarsler, og at Sysselmannen ønsker å unngå at de berørte beboerne må utsettes for en hasteevakuering».

Forbudet gjelder inntil videre, og vil bli opprettholdt så lenge det er fare for snøskred i området, forutsatt at skredsikring ikke er iverksatt.

I et brev fra Sysselmannen til Longyearbyen lokalstyre 27. mars i år ble det opplyst om at et forbud mot ferdsel og opphold i dette området ville bli besluttet når snøen på nytt la seg.

Powered by Labrador CMS