Behøver du finansiering til forbruk? Pass på følgende

Få tips om dine rettigheter som låntaker.

Publisert

Når du skal søke om et personlig lån uten sikkerhet (forbrukslån) er det flere ting du bør huske på. Finansieringsformen er kostbar, og det er lett å havne i en situasjon hvor det blir vanskelig å betjene gjelden. Norske banker krever vidt forskjellige priser på forbrukslån og det lønner seg derfor å bruke litt ekstra tid på søknadsprosessen.

Her gir vi deg noen tips og råd til hvordan du bør gå frem. Det inkluderer en kort gjennomgang av hvilke rettigheter du har som låntaker.

Fleksibilitet versus kostnader

Forbrukslån krever ingen pantesikkerhet av deg som låner penger. Som en konsekvens av dette vil banken heller ikke legge noen føringer omkring hvordan pengene disponeres. Denne fleksibiliteten kan by på visse fordeler, gitt at lånet brukes på en forsvarlig måte.

Samtidig øker det risikoen for at bankene ikke får tilbake pengene sine, noe de kompenserer for gjennom å kreve en høyere nominell rente. En annen kostnadsdriver er lånegebyrene, som vi kommer tilbake til i et senere avsnitt.

Kalkulatoren hos Forbrukslån.no hjelper deg anslå månedlige terminbeløp på forbrukslån, basert på beløp og nedbetalingstid. Vårt mål er å gi våre besøkende best mulig informasjon om ulike tilbud, og hvilke priser som gjelder hos de ulike bankene.

Hos Forbrukslån.no kan du sammenligne forbrukslån som tilbys av 30 forskjellige banker. Det inkluderer en detaljert oversikt over renter, nedbetalingstid, gebyrer og andre krav som stilles av hver långiver.

Dyr finansieringsform

Ulempen med et forbrukslån kommer først og fremst til syne i form av et høyt rentenivå, som fort kan overstige 20 prosent, om ikke mer.

Det er derfor viktig at du fokuserer på den effektive renten når du velger et lånetilbud. Nominell rente er ikke representativ for forbrukslånets reelle kostnad og bør derfor ignoreres.

Renten på forbrukslån bestemmes individuelt. Den baserer seg på søkerens kredittverdighet, såvel som bankenes egne priser. I korte ordelag så vil din “privatøkonomiske helse” avgjøre hvilket rentenivå banken kan tilby deg. Har du en solid privatøkonomi vil det også være lavere sjanse for at lånet misligholdes.

Viktige finansielle begrep

Disse begrepene bør du kjenne til før du søker om forbrukslån.

● Nominell rente – Dette er den “rene” lånerenten.

● Effektiv rente – Nominell rente pluss gebyrer og avgifter. Den justeres i tillegg for nedbetalingstiden, avhengig av hvorvidt man velger serie- eller annuitetslån som nedbetalingsform.

● Gebyr til etablering - Gebyret ligger som oftest omkring 1.000 kroner og vil trekkes fra før lånet utbetales. Det kan gi store utslag for renten du betaler på lånet, og spesielt ved opptak av mindre lånesummer.

● Termingebyr - Termingebyret er ment å være et “vedlikeholdsgebyr” for at banken oppdaterer lånet i sine systemer. Det ligger mellom 20 til 50 kroner, avhengig av bankens praksis.

● Gebyr til fakturering - Fakturagebyr legges som regel kun til ved levering per post, men det finnes noen banker som fortsatt krever dette gebyret for e-faktura. Det utgjør som oftest 75 kroner.

Slik fungerer søknadsprosessen

Søknader om forbrukslån leveres i dag elektronisk, enda det fortsatt er mulig å bruke papirsøknader. Innføringen av nytt gjeldsregister gjør at bankene nå kan sjekke hvor mye penger du skylder andre banker.

Bransjen har fått mye kritikk for mangler i kredittvurderingen, med påstander om at mange har tatt opp forbrukslån de egentlig ikke skulle fått. Gjeldsregisteret vil på mange måter løse denne utfordringen, og bidra til en mer forsvarlig kredittvurderingsprosess.

Når banken mottar søknaden din, vil neste steg innebære at du kredittsjekkes. Prosessen er i stor grad automatisert, og det tar som regel kun et par timer før man får en tilbakemelding fra banken.

I tilsvaret fra banken (gitt at lånet innvilges) vil du motta et rentetilbud, med informasjon om hvor mye du kan låne. Du kan deretter signere gjeldsbrevet elektronisk.

Disse rettighetene har du

Husk at du har angrerett på forbrukslån, på lik måte med andre kjøp. Det gjelder også ved “fjernsalg” der du godtar en låneavtale over nettet eller telefon. Du kan angre på lånet inntil 14 dager etter utbetaling, hvorpå du sender inn et angrerettskjema til banken.

Loven tilsier at du deretter må betale tilbake hele forbrukslånet innen 30 dager fra skjemaet ble sendt inn. Du kan ikke kreve refusjon for etableringsgebyret og banken har rett til å kreve renter for perioden hvor lånet var utbetalt.

Du har i tillegg rett til å betale tilbake hele forbrukslånet før avtalt tid. Sagt på en annen måte: Banken har ikke lov til å straffe deg økonomisk ved at du innfrir hele forbrukslånet tidligere enn avtalt. Å søke om forbrukslån koster deg heller ikke noe, og det er ingen krav om at du må godta bankens tilbud.

Litt om nedbetalingstiden

Et forbrukslån kan ikke ha lenger løpetid enn fem år. Unntaket er forbrukslån som skal brukes til å samle gjeld i form av refinansiering. Hvis formålet er å refinansiere annen dyr gjeld vil nedbetalingstiden på de gamle lånene legges til grunn.

For å spare penger lønner det seg å betale tilbake lånesummen så raskt som overhodet mulig. Som vi nevnte ovenfor har du rett til å innfri lånet før avtalt tid, som er en mulighet du bør dra nytte av.

Styr unna forbrukslån med lang nedbetalingstid, og forsøk å betale tilbake lånet innen 1 års tid. Rentes rente effekten gjør at renteutgiftene vil øke eksponentielt jo lenger nedbetalingstid du velger.

Krever planlegging

Mange søker om forbrukslån for å løse akutte pengebehov. Det er problematisk ettersom man i en stresset situasjon har lettere for å godta avtaler som er mindre gunstige.

Hovedregelen er at man aldri bør søke om et forbrukslån på impuls. Derimot er det viktig å gjøre et grundig forarbeid. Fokuser på følgende:

● Hent inn tilbud fra flere banker. Du vil ikke vite hvilke renter bankene kan tilby inntil de har behandlet søknaden din.

● Hold lånebeløpet til et minimum og velg kortest mulig nedbetalingstid.

● Takk nei til økt kredittramme dersom banken skulle komme med et slik tilbud.

● Inngå avtalegiro slik at du ikke glemmer avdrag. Det vil kunne føre til høye ekstrakostnader og inkassosalær.

● Styr unna banker som krever høye etableringsgebyr, dersom du kun skal låne et mindre beløp.

For flere tips og ideer anbefaler vi deg å besøke Forbrukerrådets nettsider. Der skriver de utfyllende om hvilke plikter og rettigheter du har i møte med bankene.

Priseksempel: Lånesum 95.000 kroner, 5 års tilbakebetaling, rente (eff.) 15,07%, Etabl. gebyr 1.000 kr, Termingebyr: 30 kr, Totale kostnader: 37.972 kr. Totalbeløp som betales tilbake: 132.972 kr.

Powered by Labrador CMS