– Mange er dårlige på å sortere

Klima, miljø og bærekraft er noe de fleste er opptatt av i disse dager. Men hvor gode er egentlig innbyggerne i Longyearbyen på å sortere avfall?

Brennbart restavfall blir sendt til Tromsø, der det brennes og blir til ny fjernvarme.
Brennbart restavfall blir sendt til Tromsø, der det brennes og blir til ny fjernvarme.
Publisert

– For dårlige er vi. Det største problemet er elektrisk avfall i restavfall. Da kan det ta fyr i anlegget her og det elektriske avfallet vil forurense veldig mye når brennbart avfall går videre til energigjenvinning, forteller Per Marius Teigen, driftsoperatør på Miljøstasjonen i Longyearbyen.

Teigen har jobbet på anlegget i ti år og har god oversikt over svalbardianernes sorteringsvaner. Ifølge Teigen har næringslivet blitt mer bevisst på sortering, men hos husholdningene i byen ser han liten endring. Han forteller at de finner alt mulig i containerne som er til restavfall.

Deler av datamaskin

– Det ser ut som at alt som går inn i containeren, det putter folk i containeren, sier han.

De ansatte på Miljøstasjonen finner daglig ting i avfallet som ikke skal være der. Matavfall i emballasje som blir kastet i pappcontainer, for eksempel pizzaesker, er noe de ser mye av. For ikke lenge siden fant de også deler av en datamaskin i restavfallet.

Per Marius Teigen er ikke helt fornøyd med sorteringen i byen.
Per Marius Teigen er ikke helt fornøyd med sorteringen i byen.

– Hva tror du er grunnen til feilsorteringen?

– Latskap? Eller at folk tar enkleste vei, sier Teigen.

Rundt omkring i Longyearbyen står det over tretti containere, og Teigen sier at man ikke trenger å lete lenge for å finne avfall som er kastet feil.

– Kan for dårlig merking være en grunn til at folk kaster avfallet feil?

– Det kan jo være en del av grunnen, men jeg tror mange vet hva som skal hvor, svarer Teigen.

Ikke der vi burde være

Han forteller også at de ikke ser noen forskjell på hvor flinke folk er til å sortere i de ulike områdene i byen. At det er noe verre eller bedre i Longyearbyen enn andre plasser tror han heller ikke.

– Men det jeg vet er at vi ikke er der vi burde være når det kommer til sortering, sier Teigen.

Målsetningen for avfallshåndteringen i Longyearbyen er at «Avfall i Longyearbyen skal håndteres på en slik måte at Longyearbyen fremstår som en verdig innfallsport til en av verdens best forvaltede villmarker. Avfallshåndteringen skal ressurs- og miljømessig være minst like god som på fastlandet».

Stor utskiftning i befolkningen

Karine Hauan er fagansvarlig for renovasjon og miljø i Longyearbyen og er enig med Teigen i at det største problemet er at farlig avfall, for eksempel batterier, blir kastet i restavfallet. Da kan det som sagt ta fyr. Hauan tror grunnen til at mange er for dårlige å sortere er delt.

Karine Hauan er fagansvarlig for miljø og renovasjon i Longyearbyen lokalstyre.
Karine Hauan er fagansvarlig for miljø og renovasjon i Longyearbyen lokalstyre.

– I Longyearbyen skiftes en del av befolkningen ut hvert år, og det kan derfor være vanskelig å nå ut med informasjon til alle. I tillegg er det nok noen som tenker at sortering ikke har noe å si, sier Hauan.

Hun understreker at det også er mange som er flinke til å sortere og som etterlyser mer sortering.

Nok og riktig informasjon

– Hva tror du skal til for at folk blir mer motivert til å sortere?

– Hvis jeg hadde visst det hadde vi vel ikke hadde hatt noe problem med sortering? Men jeg tror for eksempel at den nye Miljøstasjonen vil bidra til bedre sortering, for da får vi muligheten til å sortere i flere fraksjoner. Også nok og riktig informasjon vil kunne motivere folk, sier Hauan.

Hun tror det er viktig at folk vet hvor avfallet sendes og hva som skjer med det. Brennbart restavfall blir sendt til Tromsø, der det blir brent og blir til ny fjernvarme. Før ble restavfallet sendt til Sverige, og den informasjonen lever fortsatt ute blant innbyggerne her i Longyearbyen, tror Hauan.

– Hva gjør dere for å prøve å få flest mulig til å sortere?

– Vi har informasjon om avfallssortering tilgjengelig på flere språk både på Longyearbyen lokalstyres hjemmesider og som blir sendt ut til folk. Containerne som står ute skal være merket tydelig. I tillegg har vi en film som går på kinoen der man blir oppfordret til å plukke opp søppel etter seg og sortere, forteller hun.

Powered by Labrador CMS