Svalbardpostens julekalender, luke 16

Svar på spørsmålene i årets julekalender og vær med i trekningen av en Ipad til en verdi av ca 4 600,-. Den med flest riktige svar vinner, og skulle det være flere med lik poengsum, vil det trekkes en heldig vinner av disse. Svarene sendes til ingrid@svalbardposten.no innen 27. desember, og merkes med "Julekalender 2017".

Publisert

Hvor mange lisenser for snøkrabbefangst i Barentshavet har EU vedtatt å tildele i 2018?

Etterhvert som snøkrabben vrimler seg mot Svalbard, har den blitt litt av en verkebyll for samarbeidet mellom Norge og EU. Det ligger potensielt store verdier i bestanden, og konflikten ligger i hvem som har lov til å fangste hva og hvor. EUs tolkning av traktaten gjør at de mener seg berettiget til å hente opp krabbe på lik linje som norske trålere, fordi alle traktatland skal ha lik rett til å drive næringsvirksomhet, jakt og fiske på Svalbard. Norge på sin side hevder at krabben er en del av norsk sokkel og suverenitet, og at traktaten kun gi rettigheter på land og drøyt 22 kilometer ut i territorialfarvannet ved Svalbard.

Powered by Labrador CMS