Svalbardpostens julekalender, luke 20

Svar på spørsmålene i årets julekalender og vær med i trekningen av en Ipad til en verdi av ca 4 600,-. Den med flest riktige svar vinner, og skulle det være flere med lik poengsum, vil det trekkes en heldig vinner av disse. Svarene sendes til ingrid@svalbardposten.no innen 27. desember, og merkes med "Julekalender 2017".

Barn på Skjæringa. Stedsnavnet kom av grøfta/skjæringa man gravde for at hestene skulle få en lettere transportvei mellom gruvene og kaiområdet.
Barn på Skjæringa. Stedsnavnet kom av grøfta/skjæringa man gravde for at hestene skulle få en lettere transportvei mellom gruvene og kaiområdet.
Publisert

Hvor finner du Villa gjennomtrekk, og hva blir området kalt på folkemunne i dag?

Lokale stedsnavn blir som regel til for og enkelt kunne beskrive et område, og navngiveren tar gjerne utgangspunkt i noe særegent for å beskrive stedet. Norsk språkråd definerer stedsnavn slik "Eit stadnamn kan definerast som eit språkleg uttrykk som hjå ei større eller mindre gruppe menneske utløyser førestellinga om ein viss lokalitet".

Lokale navn kan være beskrivende, på kanten, humoristiske, men også gjenstand for krangel og uenighet. Navnedebatter blir ofte opphetet, fordi det er knyttet sterke følelser til stedet man vokste opp eller områder man kjenner til og har brukt gjennom år.

Også Svalbard har sine perler av noen navn, og et av dem er Villa gjennomtrekk, som de fleste nok vil gjenkjenne som noe annet. Som et lite hint, kan det sies om Villa gjennomtrekk at det er et menneskeskapt landemerke i Longyearbyens nærområde.

Powered by Labrador CMS