Svalbardpostens julekalender, luke 6

Svar på spørsmålene i årets julekalender og vær med i trekningen av en Ipad til en verdi av ca 4 600,-. Den med flest riktige svar vinner, og skulle det være flere med lik poengsum, vil det trekkes en heldig vinner av disse. Svarene sendes til ingrid@svalbardposten.no innen 27. desember, og merkes med "Julekalender 2017".

Publisert

Hvilke fuglearter er det lov drive jakt på, her på Svalbard?

Jakt- og fisketradisjonen står sterkt på Svalbard. Det finnes mange tidlige spor av jaktvirksomhet på blant annet isbjørn, sel, hval, rein, rev og fugl. Jegerne foredlet kjøtt og skinn både til salg og til eget bruk. Kjøttet ble tørket og saltet, mens skinnet ble garvet og senere sydd klær av. Fangstmannslivet besto av hardt arbeid, og de mennene og kvinnene som valgte overvintring i det ugjestmilde terrenget, sto for utfordringer som var langt større en bare isbjørnbesøk. I mørketiden, uten sol og tilgang på fisk og grønnsaker, var faren for vitaminmangel stor, og skjørbuk resulterte i et dødelig utfall for flere. For andre, som fangstmennene i Svenskehuset, var det mest sannsynlig blyforgiftning fra hermetikkbokser, som skulle bli deres skjebne. I løpet av kort tid i 1873, led alle de 17 fangstmennene en smertefull død.

I dag er jakten for de fleste en rekreasjonsøvelse, og fangsten reguleres av kvoteordninger hvor lokalbefolkningen gis mulighet til å søke fellingstillatelse på ulike arter. Vi spør i dag hvilke fuglearter det er lov å drive jakt på.

Powered by Labrador CMS