Svalbardpostens Julekalender, luke 7

Svar på spørsmålene i årets julekalender og vær med i trekningen av en Ipad til en verdi av ca 4 600,-. Den med flest riktige svar vinner, og skulle det være flere med lik poengsum, vil det trekkes en heldig vinner av disse. Svarene sendes til ingrid@svalbardposten.no innen 27. desember, og merkes med "Julekalender 2017".

Publisert

Hvor mange fangstmenn og -kvinner er totalt utstasjonert på de ulike fangsthyttene i dag (2017)?

Fangstmannslivet er en gammel tradisjon på Svalbard, og tegner seg tilbake til 1700-tallet og russiske pomorer som først valgte å overvintre i det ugjestmilde nord. Etter hvert som den statlige monopolhandelen ble opphevet i Finnmark, søkte også norske fangstmenn til Svalbard for å høste av ressursene. Fangstmennene bygde seg stasjoner med en hovedhytte og bistasjoner i terrenget rundt, hvor de kunne oppbevare utstyr og søke ly i tilfelle uværet skulle komme overraskende på. Mellom bi-stasjonene ble det satt opp feller og selvskuddskasser for rev og isbjørn. Disse måtte røktes gjennom vinteren, da denne typen fangst pågikk. Om sommeren og høsten besto hverdagen av fiske, fuglejakt og dun- og eggsanking. Dette gav noe avkastning, uten at man nødvendigvis ble rik av dette. Det må ha vært noe mer enn bare penger som motiverte disse mennene og kvinnene til å reise den lange ferden mot nord for å overvintre i ensomhet, og uansett motivasjon har de blitt en del av den norske polarhistorien.

Powered by Labrador CMS