Vinneren av julekalenderen 2017 er Leif Trønnes

Også i år hadde vi to personer med like mange riktige svar. Inger Lise Næss og Leif Trønnes hadde begge 23 riktige, men ved trekning var det Tønnes som stakk av med premien. Inger Lise Ness svarte feil på spørsmålet om organiserte flygninger til Svalbard, mens Leif Trønnes svarte feil på antall fangstmenn utstasjonert i 2017. Selv om det medfører riktighet at Soleim siden i sommer har vært i Longyearbyen, er han fremdeles utstasjonert på Kapp Wijk, med et midlertidig opphold på grunn av sykdom.

Publisert

Luke 1
Når åpnet Sportscenteret på Svalbard?
Rett svar er 1995

Luke 2
Når ble isbjørnen totalfredet på Svalbard?
1973

Luke 3
Hvilke krav til kaliber stiller Sysselmannen til våpen som brukes til isbjørnbeskyttelse? I besvarelsen skrives kaliber for følgende våpentyper:
1. rifle kaliber .308W eller 30-06 (7,62 mm).
2. haglegevær kaliber 12
3. Revolver kaliber 44.

Luke 4
I 2015 ble fjellvettreglene fra 1952 fornyet. De fleste punktene er revidert, men hvilket punkt er helt nytt?

Som vinneren Inger Lise Ness påpeker er det to nye punkt i fjellvettreglene. Alle som har minst ett av disse to har fått riktig:
2. Ta trygge veivalg.
6. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

https://www.dnt.no

Luke 5
Svalbard på langs er en ekspedisjonsdrøm for mange. Hva regnes som det nordligste, og sørligste punkt på Spitsbergen?

Verlegenhuken og Sørneset

Luke6
Hvilke fuglearter er det lov drive jakt på, her på Svalbard?
Havhest, kortnebbgås, svalbardrype, Teist

Luke 7
Hvor mange fangstmenn og -kvinner er totalt utstasjonert på de ulike fangsthyttene i dag (2017)?
Rett svar er 6 personer (syv med barnet). Dette er inkludert Harald Soleim som for tiden oppholder seg i Longyearbyen.

Akseløya – Tommy Sandal
Kapp Wijk – Harald Soleim
Austfjordnes - Linda Marie Monsen Vassdal og Pål Remen
Farmhavna - Karoline Bælum og Rico Behlke.

Luke 8
Hva var det egentlig som forårsaket André-ekspidisjonens medlemmers død på Kvitøya i 1897?
Den mest gjengse oppfatningen er at ekspedisjonsmedlemmene døde av trikininfeksjon, men vi var ute etter Bea Uusmas teori, som er at medlemmene døde som følge av isbjørnangrep.

Luke 9
Når startet de første organiserte flyvningene til Svalbard?
Som de fleste har nevnt begynte de første flygningene med Braathens i 1959. Det var imidlertid en annen type organisert flyvning til å begynne med, som startet i 1949. Dette var Luftforsvarets rekognosering og havovervåkning, samt ambulanse- og postflygning fra Tromsø til Svalbard og ishavsstasjonene.

Kilde: Avinor.no/Norsk Luftfartsmuseum.

Luke 10
Når ble siste moskusfe observert på Svalbard?
1985, moskusen Atle
Nina.no

Luke 11
Når oppstod den første villhundbestanden på Svalbard?
1940

Luke 12

Historiene om Smeerenburgs storhetstid er mange, men hvor mange mennesker befant seg egentlig på det meste i Smeerenburg i høysesong (ca-tall)?
I overkant av 200 personer.

Luke 13
Hvem var den siste til å overvintre på fangststasjonen Mushamna, og når var dette?
Linda Bakken, 2008/09

Luke 14
Hvor mange land har permanente forskningsstasjoner i Ny-Ålesund?
10 land. Norge, Tyskland, Frankrike, Nederland, Italia, Japan, Sør-Korea, Storbritannia, Kina, India.
kingsbay.no

Luke 15
Hvem sitter i dag som russisk generalkonsul i Barentsburg (2017)?
Vjatsjeslav Gennadievitsj Nikolajev.

Luke 16
Hvor mange lisenser for snøkrabbefangst i Barentshavet har EU vedtatt å tildele i 2018?
20 stykker

Luke 17
Hva het de statlige vitenskapelige ekspidisjonene Adolf Hoel ledet fra 1909?
De norske statsunderstøttede Spitsbergenekspeditioner (DNSS)

Luke 18
Hvilken utdanning hadde ekspedisjonsmedlemmet Nils Christoffer Duńer?
Riktig svar her var Astronom.

Luke 19
Hva heter de eneste dødelig giftige soppen som er registrert på Svalbard?
Flatklokkehatten

Luke 20
Hvor finner du Villa gjennomtrekk, og hva blir området kalt på folkemunne i dag?
I Adventdalen, jernsenga

Luke 21
Hvem er Larsbreen oppkalt etter?
Lars Johan Hierta

Luke 22
Hva het avisen Einar Sverdrup tok initiativet til i 1922?
Mørketidene

Luke 23
Hva het Hilmar Nøis´to koner?
Helfrid Nøis og Ellen Dorthe Johansen Nøis

Luke 24
I hvilket år skjedde Operafjellulykken, der et russisk passasjerfly styrtet og 141 mennesker omkom?
1996

Powered by Labrador CMS