Se lokalstyremøtet direkte kl. 19.00:

Interessert i hvordan Longyearbyen skal sikres?

På årets siste møte i lokalstyret skal politikerne blant annet velge løsning for skredsikring av Lia og Vannledningsdalen.

Publisert

Saken var oppe til behandling i teknisk utvalg (TU) 4. desember, og er satt opp som den siste på saklisten i mandagens lokalstyremøte.

Les også: Går inn for det billigste sikringstiltaket

Andre saker som skal behandles er gebyr- og fakturasatser, budsjett og økonomiplan, endringer i opplæringsloven, plikt til å tilby leirskoleopphold og innspill fra Longyearbyen lokalstyre til Statsbudsjettet 2020.

Les mer: Møteinnkalling og saksliste (ekstern lenke)

En ekstrasak om skjenkebevilling til Nuga Sushi & Noodles står også på sakskartet.

nettsiden til Longyearbyen lokalstyre kan du lese NVE sin forprosjektrapport for sikringstiltak i Lia og Vannledningsdalen.

Se lokalstyremøtet her fra klokken 19

Powered by Labrador CMS