Kronikk:

Når mennesker møter isbjørn på Svalbard

For mennesker som skal bevege seg i områder med isbjørn er det viktig å vite hvordan man skal opptre i isbjørnens rike for å unngå konfrontasjon.

Isbjørnskiltet varlser om at det er isbjørnfare så fort man forlater byen. Dette står på veien ut mt flyplassen.
Publisert

Hvordan man skal forholde seg om man kommer i nærkontakt med isbjørn er avgjørende både for isbjørnen og vår egen sikkerhet. For norske myndigheter er det viktig å ta godt vare på bjørnene og deres leveområder.

Passasjerer betrakter isbjørn trygt fra skip.

Konfrontasjoner med isbjørn

Isbjørnen er et farlig dyr, og på Svalbard oppstår dessverre konfrontasjoner med tragisk utfall for både mennesker og isbjørn. Det skytes nesten hvert år isbjørn på Svalbard i møter med mennesker, og også menneskeliv har gått tapt i løpet av de siste tiårene, i tillegg til at flere personer har blitt skadet. Vi mennesker må derfor forsøke å unngå kritiske møter og opptre fornuftig når vi treffer på isbjørn. Ved å følge noen enkle råd kan man redusere risiko for skade og død, og man kan ferdes i isbjørnområder med større følelse av trygghet.

Hvor er det størst fare for å møte isbjørn?

Når man er ute på tur på Svalbard må man være på vakt og følge med på området rundt seg. Isbjørn kan man støte på hvor som helst på Svalbard om sommeren, både langs strendene, i dalene og oppe på breene. På vinteren er selvsagt sjøisen et yndet sted for bjørnene, og da særlig områder med fastis hvor det er gode leveområder for ringsel.

Nysgjerrige og uforutsigbare isbjørner

Erfaringsmessig oppstår de fleste konfrontasjoner mellom mennesker og isbjørn som resultat av at isbjørnen er nysgjerrig, noe som ligger i isbjørnens natur, og er et resultat av at den er tilpasset et liv i et svært karrig og ugjestmildt miljø der det er langt mellom måltidene. All potensiell føde må sjekkes ut. Når isbjørnen i tillegg er svært tålmodige vesener og attpåtil totalt uforutsigbar sier det seg selv at vi må være på vakt. Det er i prinsippet umulig på forhånd å vurdere om en bjørn vil rusle videre bortetter stranden, eller snu og komme mot deg i stor fart, så vær forberedt på begge deler.

Isbjørn undersøker forskningsinstrumenter.

Våpen og skremsel

Det bør være et mål å aldri sette seg i en situasjon som kan være farlig for deg selv eller bjørnen, men man må likevel være forberedt på at en slik situasjon kan oppstå. Ha derfor alltid tilstrekkelig kraftig våpen med deg når du drar utenfor bosettingene på Svalbard. En kraftig rifle (kaliber .308 Win eller 30-06 eller kraftigere) er det beste våpen for beskyttelse mot isbjørn. Lær deg å håndtere den på en sikker måte, både når det ikke er i bruk og når du må skyte for å treffe i en stresset situasjon. Vær også utstyrt med signalpistol, -som er svært effektiv til å skremme bort nysgjerrig isbjørn. Ikke vent med å skremme bort nærgående isbjørn, - dersom den får tid til å «gjøre seg komfortabel» rundt leiren eller hytta blir den ofte mye vanskeligere å skremme bort.

Isbjørn som nærmer seg hytta skremmes med knallskudd.

Sikring av leir

Mange alvorlige hendelser med isbjørn på Svalbard skjer ved telting ute i terrenget. Unngå å slå leir i områder hvor møter med isbjørn er sannsynlig, slik som langs strandkanten. Legg leirstedet et stykke opp fra stranden, helst med god utsikt i alle retninger. Ikke slå leir foran brefronter, og unngå etablering av leir i områder hvor det nylig er sett isbjørn eller hvor dere finner ferske isbjørnspor. God sikring av leiren er likevel det aller viktigste. Alle leirplasser bør ringes inn av snublebluss eller andre systemer for isbjørnvarsling. Den aller beste løsningen er en isbjørnvakt som passer på, særlig om natten når de andre sover. Er man en større gruppe kan man gå isbjørnvakter på et par timer hver.

Snublebluss settes opp rundt leiren og varlser isbjørnbesøk.

Matlukt tiltrekker isbjørn

Isbjørn kan lukte mat over lange avstander og ofte blir bjørnen tiltrukket av matlukt fra leirplassen eller hytta. Det er derfor viktig å oppbevare mat og avfall et stykke unna soveplassen. Pakk mat godt inn for å redusere lukt, og vær ekstra på vakt når maten tilberedes. Når man oppholder seg i leiren er det viktig å alltid ha geværet i nærheten. Signalpistol, andre skremmemidler og ekstra patroner må oppbevares slik at de lett kan finnes fram om en isbjørn skulle vise seg.

Sulten isbjørn på jakt etter mat har ødelagt og forsynt seg av proviantkassene i leiren.

Dersom man møter en isbjørn:

Flere lover og forskrifter gjeldende for Svalbard er relevante for hvordan mennesker skal forholde seg til isbjørn.

Svalbardmiljøloven, forskrifter som omhandler turisme og annen ferdsel, forskrifter knyttet til jakt og fangst og forskrifter knyttet til å slå leir er laget for å beskytte miljøet på Svalbard og dermed også isbjørnene og deres leveområder. Over hele Svalbard er det forbudt å lokke, forfølge eller på annen måte oppsøke isbjørn på en måte som forstyrrer dyrene eller utsetter enten dem eller mennesker for fare (Svalbardlovens §30). Følgelig må du også være forberedt på å møte isbjørn ute i terrenget.

Spor av isbjørn i nærheten av Tunabreen.

Ved nærkontakt med isbjørn:

Ha våpenet klart

Ha tilstrekkelig kraftig våpen klargjort for bruk. Du må ha trent på bruken av våpenet på forhånd, slik at du kan håndtere det sikkert også med tanke på sikkerheten til folk i følget ditt og i nærheten.

Våpentrening med skyting på blink.

Vurdér situasjonen

Isbjørner er nysgjerrige av natur og vil undersøke alt på leting etter noe å spise. Det er viktig å merke seg at hvis det er én bjørn i området, er det store sjanser for at det også er en til i nærheten. Kanskje blir binnen fulgt av en hannbjørn. Kanskje er bjørnen du ser en halvvoksen unge som har mora i nærheten. De fleste bjørner vil trekke seg unna når de møter mennesker, selv om de er nysgjerrige. Mange situasjoner kan vurderes ut fra sunn fornuft og det første du gjør er å vurdere om bjørnen er interessert i deg eller ikke. Om den ikke viser interesse, så ha et øye på bjørnen likevel for å være på den sikre siden.

Binne med unge som er tydelig oppmerksom på menneskelig nærvær.

Gjør deg synlig

Hvis isbjørnen beveger seg direkte mot deg, gjør deg synlig tidlig og lag bråk. Roping og klapping i hendene eller ved å starte motoren, på snøskuter eller påhengsmotor, vil gjøre bjørnen oppmerksom på deg. Ofte vil dette være nok for å få bjørnen til å trekke seg tilbake.

Varselskudd/varselsignaler

Hvis isbjørnens ikke trekker seg unna må du være forberedt på å bruke signalpistol med knallpatroner, eller å skyte et varselskudd med geværet for å skremme bjørnen vekk. Forbered deg på dette allerede mens bjørnen er langt unna. Signalpistoler fungerer best for å skyte skremmeskudd, langt bedre enn gevær. Sikt slik at signalet kommer mellom deg og bjørnen (ikke bakom bjørnen). Pass på så du ikke skyter i bakken for nær bjørnen siden rikosjetter kan skade dyret. Fortsett å skyte med knallpatroner eller geværskudd til bjørnen trekker seg unna. I nesten alle tilfeller vil dette være nok til å skremme bjørner vekk.

Skremming med knallskudd.

Hvis du må skyte isbjørnen

Hvis en bjørn ikke viser tegn til å bli skremt vekk av gjentatte varselskudd eller annen forsøk på skremming og situasjonen utvikler seg slik at menneskeliv er truet, må du skyte for å drepe bjørnen. Dette er siste utvei. Sikt på brystet, enten forfra eller fra siden. Forsøk ikke å skyte i hodet, for isbjørnskallen er solid og godt beskyttet av store muskler, og det sårbare området er forbausende lite selv på store bjørner. Fortsett å skyte helt til isbjørnen ligger stille. Flytt ikke bjørnen eller fjern noe fra stedet. Meld omgående fra til Sysselmannen på Svalbard.

Skytetrening på blink.

Ved å unngå nærkontakt med isbjørn; får man en sikrere og bedre naturopplevelse

Det å oppleve isbjørn i sitt naturlige element er en stor opplevelse, men møter mellom mennesker og isbjørn kan også være risikofylte for menneske og bjørn. Det er derfor viktig at vi mennesker opptrer forsiktig og respektfullt der det finnes isbjørn, og at vi er godt forberedt før vi legger ut på tur.

Isbjørnen er et potensielt farlige dyr, og på Svalbard er det flere eksempler på konfrontasjoner med tragisk utfall, for både mennesker og isbjørn.. Det skytes nesten hvert år isbjørn på Svalbard i møter med mennesker. Ved å følge noen enkle råd kan man redusere sannsynligheten for konfrontasjon betraktelig, og dessuten kan man ferdes i isbjørn-områder med en større følelse av trygghet.

Når man er ute på tur på Svalbard må man vær på vakt og følge med på området rundt seg. Isbjørn kan man støte på hvor som helst på Svalbard på sommeren, både langs strendene, i dalene og oppe på breene. På vinteren er selvsagt sjøisen et yndet sted for bjørnene, og særlig i områder med fastis hvor det gode leveområder for ringsel.

Viktig å holde avstand til isbjørnen.

Isbjørner kan være svært sky og er ofte lite glad i motorstøy. Norsk Polarinstitutt har undersøkt hvordan isbjørn reagerer på snøskuterstøy. Vi fant ut at mange isbjørner ble skremt og gjemte seg selv om avstanden til snøskuterene var svært stor, og lenge før skuterførerne fikk øye på bjørnen. Det er derfor et godt tips å stoppe ofte og gjennomsøke området med en god kikkert dersom man er på skutertur, da vil man lettere få se isbjørn og man kan unngå å skremme dem. Det samme gjelder om man ferdes i småbåt om sommeren, når bjørnene ofte er på land eller på sjøis. Hvis man ser en bjørn på avstand, bør man unngå å møte den ved å holde deg unna dens kurs og heller bevege seg vekk fra bjørnen. Med kikkert kan man på trygg avstand oppleve dyret uforstyrret (noe som også gjelder annet dyreliv).

Av forsker Magnus Andersen, Norsk Polarinstitutt

Powered by Labrador CMS